1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet. Vel en tredel av de utbetalingene til utlandet gikk til utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge.

Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016.

– Personer bosatt i utlandet mottok 7,1 milliarder kroner fra Nav i 2016, en økning på i overkant av 200 millioner fra året før. Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.

Mest til Sverige

Blant utenlandsbetalingene gikk 8 av 10 kroner til land i Europa. Sverige er det landet det utbetales mest penger til, med 2,4 milliarder kroner i 2016, mens 851 millioner kroner gikk til Spania. 90 prosent av utbetalingene til Spania gikk til norske statsborgere. I Polen, som kommer som nummer fire med 405 millioner kroner, gikk derimot 89 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Over halvparten av utbetalingene, nesten 4 milliarder kroner, er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd med over 1,6 milliarder kroner i 2016. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere.

Dagpenger til Polen

For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. Nær 90 prosent av dagpengeutbetalingene til utlandet gikk til personer med utenlandsk statsborgerskap. 9 av 10 mottakere av kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere. Over halvparten av disse utbetalingene gikk til utenlandske statsborgere bosatt i Polen.

De totale utbetalingene til utlandet innen dagpenger og kontantstøtte er henholdsvis 166 og 39 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.