Dag Richard Danielsen (49) er nylig hjemkommet fra Brasil for å selge et småbruk på Tjøme med en prisantydning på 30 millioner kroner, opp fra 680.000 kroner i 1990 da han overtok småbruket til odelstakst, skriver Dagens Næringsliv.

Mistet arbeidsevnen
Danielsen jobbet 25 år i SAS før han mistet arbeidsevnen for tre år siden. Heldigvis hadde han et verdifullt småbruk å falle tilbake på.

- Etter at jeg fikk helseproblemer for tre år siden klarer jeg ikke lenger å vedlikeholde et småbruk med stor bygningsmasse og 75 mål tomt. Mindre stress og en enklere livsstil blir det viktigste for meg fremover, sier Danielsen til DN.

Nye konsesjonsregler
Fra og med 2004 ble konsesjonsreglene for småbruk endret, slik at landbrukseiendommer med mindre enn 20 mål dyrket mark, og mindre enn 100 mål totalareal, fritas fra konsesjonsplikt. Fritaket fra konsesjonsplikt innebærer også et fritak fra prisreguleringen på landbrukseiendommer.

-Mitt småbruk har 19 mål dyrket mark og går dermed klar av konsesjonskravet med knappest mulig margin. Det betyr veldig mye for prisen vi kan forvente, sier Danielsen til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.