A-pressen har nylig signert avtale med Visma om nytt komplett lønns- og personalsystem.

- En av målsettingene med innføringen av et nytt lønns- og personalsystem er å etablere et felles system i konsernet, og på denne måten bedre service overfor virksomhetsledere og lønnsmottakere. Dette er et viktig skritt på veien mot innføring av mer effektive og helhetlige arbeidsprosesser, sier daglig leder i A-pressens tjenestesenter, Liv Faugli.

A-pressen legger vekt på at løsningene skal imøtekomme kravene til god rapportering av styringsdata, gode og effektive løsninger for datafangst, effektive løsninger for planlegging av personellressurser og forenkling og effektivisering av rutiner.

- Vi er svært tilfreds med at A-pressen velger Visma som leverandør av sine nye løsninger innen lønn og personal. A-pressen er en viktig aktør i en særdeles dynamisk bransje, og dette anser vi som en bekreftelse på vår evne til å levere på høye krav fra en viktig sektor, sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Visma Unique AS.