– Dette er knallbra.

Konserndirektør Arne Sigve Nylund i Statoil er svært fornøyd med at Statoil nå i september kan bokføre reduserte karbonutslipp på 1,2 millioner tonn årlig sammenlignet med 2008-nivå. Reduksjonen kommer 2,5 år før Statoil tidligere hadde ventet.

– I 2008 var målet en reduksjon på 800.000 tonn årlig for Statoil innen 2020. I 2015 økte vi det målet til 1,2 millioner tonn. Nå i september nådde vi målet, sier Nylund.

Frem mot 2030 er Statoils mål en ytterligere reduksjon på to millioner tonn.

– Tror du at miljøbevegelsen blir fornøyd nå?

– Det gjenstår å se hva miljøbevegelsen vil si. Det vil jeg ikke spekulere på. Vi jobber ufortrødent videre med våre klimatiltak. Dette er knallbra, og jeg er stolt av organisasjonen, sier Nylund.

Honnør fra miljøbevegelsen

Anders Bjartnes, redaktør i Norsk Klimastiftelse, gleder seg over Statoils kutt.

– Dette er fint. Men det viser kanskje at co₂-avgiften har vært for lav slik at selskapet ikke har hatt sterke nok incentiver til å gjøre dette tidligere. Når det er mulig å gjøre slike kutt så raskt, vil vi oppfordre dem til å fortsette, sier Bjartnes.

Bjartnes minner likevel om at Statoil ikke er alene om å kutte utslippene.

– Alle store oljeselskap får ned sine co₂-utslipp, sier han.

Statoils kutt tilsvarer utslippene til rundt 600.000 personbiler, ifølge Statoils beregninger. I Norge finnes i dag over to millioner personbiler.

Karbon-Knut

Det er en rekke tiltak på norsk sokkel som har gitt kuttene.

– Et eksempel er at vi har kuttet ut bruken av en vanninjeksjonspumpe på Nornefeltet. Dermed reduserte vi utslippene med 26.000 tonn per år, sier Knut Simon Helland.

Han er energileder i Statoil, men er internt mer kjent som «Karbon-Knut». Vanninjeksjon brukes får å få mer olje ut av et reservoar. På en plattform brukes en gassturbin for å drive vanninjeksjonspumpe. Ved å kutte ut pumpen reduseres bruken av gass og dermed co₂-utslippene.

Internt opererer Statoil med en besparelse på rundt 1000 kroner per tonn redusert co₂-utslipp.

– Å redusere utslippene er god butikk, sier Arne Sigve Nylund.

Prosjekt for elektrifisering

Statoils nye gigantfelt Johan Sverdrup og omkringliggende felt vil bli fullelektrifisert. Nå har Statoil satt i gang et prosjekt internt for å vurdere elektrifisering av de norske, porteføljen.

Arne Sigve Nylund vil imidlertid ikke peke på hvilke felt det er størst sannsynlighet for å elektrifisere.

– Det vil jeg ikke si noe om. Vi har en kartlegging av våre felt og installasjoner i forhold til tiltakskost knyttet til elektrifisering, sier Nylund.

Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse liker det han hører fra Nylund.

– Dette er positivt. Men jeg er imot å bruke subsidier for å få dette til. Offentlige midler bør brukes for å fremme systemskifte og ny teknologi. Å strekke kabler fra land gir ikke teknologiutvikling, sier Bjartnes.

Bjartnes oppfordrer politikerne til å øke co₂-avgiften slik at Statoil får større incentiver til å gjennomføre klimatiltak.(Vilkår)

Grandes fire krav før borgerlig toppmøte Dette kan være årets beste klimanyhet dnPlus Norge først til å ratifisere internasjonal klimaavtale Et ønske om selvpining dnPlus