– Biodrivstoffpolitikken rundt om i verden fører til avskoging og økte klimautslipp. Den er en sosial og miljømessig katastrofe, sier Nils Hermann Ranum, som leder Regnskogfondets policyavdeling.

– Bruken av biodrivstoff basert på palmeolje bør reduseres og ideelt sett fases fullstendig ut, skriver rapportens forfatter Chris Malins fra konsulentselskapet Cerulogy i en anbefaling.

Hvis det ikke settes inn tiltak for å unngå å bruke palmeolje i biodrivstoff, vil målene for framtidig bruk av biodrivstoff globalt mer enn seksdoble etterspørselen etter det omstridte råstoffet, er blant konklusjonene i rapporten fra Regnskogfondet. Dette vil føre til katastrofal ødeleggelse av regnskogene sørøst i Asia, heter det.

Temaet er også aktuelt i Norge, i og med at regjeringen i sin ferske plattform vil øke andelen biodrivstoff i veitransporten til 40 prosent innen 2030. Dagens krav er 20 prosent biodrivstoff innen 2020.

Massiv avskoging

I dag går 10,7 millioner tonn palmeolje til biodrivstoff, snaut 20 prosent av verdens produksjon av palmeolje. Uten tiltak for å begrense palmeoljebruken vil etterspørselen øke til 67 millioner tonn i 2030.

Siden eksisterende palmeoljeplantasjer ikke vil kunne dekke etterspørselen, vil et område på størrelse med Nederland måtte avskoges for å etablere nye plantasjer, ifølge rapporten.

Denne avskogingen vil føre til at 7 milliarder tonn CO2 blir sluppet ut i løpet av en tyveårsperiode, som et resultat av avskoging og ødeleggelse av torvmyrer.

– Dette er mer enn USAs totale klimautslipp på ett år, heter det i rapporten.

– Det er på tide å lukke et kapittel i fornybarsatsingen som i særdeleshet ikke har levd opp til målet om å sørge for reduksjon i klimautslippene, sier Malins.

Krever tiltak

Ranum mener palmeolje ikke er egnet som drivstoff for biler.

– Myndigheter i EU og resten av verden må umiddelbart sette i verk tiltak for å fase ut biodrivstoff basert på palmeolje, mener han.

Da NTB omtalte den norske biodrivstoffsatsingen sist uke, pekte Ranum på at det er avgjørende for troverdigheten til satsingen at tiltak settes i verk for å stanse salget av biodrivstoff laget av palmeolje.

Ranum mener regjeringsplattformens formulering om at «nasjonale tiltak skal ikke bidra til flytting av utslipp eller til å øke globale utslipp» i realiteten pålegger regjeringen å stanse bruk av palmeoljedrivstoff.

Erkjenner dilemma

I august i fjor viste tall at bruken av biodrivstoff økte kraftig i Norge i 2016, til minst 10 prosent av drivstofforbruket. Dette var mer enn myndighetene krevde i 2016, og mye av økningen skyldtes mer bruk av biodrivstoff laget av palmeolje.

Norges nyslåtte klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Venstre har vært en pådriver for å øke innblandingen av biodrivstoff i Norge.

– Biodrivstoff er nødvendig for å få ned klimagassutslippene på kort og mellomlang sikt, men vi er klar over og forholder oss til dilemmaene. Derfor må miljøkravene til biodrivstoff bli bedre, sa han til NTB sist uke.

Elvestuen viser til at dette er et av flere tiltak for å få en mer klimavennlig transportsektor. Det er dessuten et mål å få opp produksjonen av såkalt avansert biodrivstoff, som framstilles av avfall og trevirke og er mer miljøvennlig.(Vilkår)

Intelligent madrass
– Jeg har lyst til å hedre morfar. Les hele saken ved å klikke på lenken under.
00:58
Publisert: