Frem til 2030 vil kraft fra sol, vind og batterier rulles ut i den fart som må til for å begrense global oppvarming til to grader eller mindre. Men fra 2030 blir det verre.

Det er konklusjonen fra Bloomberg New Energy Finance (BNEF) som tirsdag lanserte sin årlige analyse av verdens energimarkeder på Statkrafts konferanse i Oslo rådhus. BNEF har over en årrekke vist seg å ha mer realistiske fremskrivninger av særlig fornybar energi, enn Det internasjonale energibyrået (IEA).

– Kombinasjonen av sol, vind kan ta oss lengre i å erstatte fossil kraft enn vi antok før. Og ved hjelp av batterier, kan andelen komme opp i 80 prosent i mange land, men å komme lenger er vanskelig. Årsaken er særlig at batterier ikke kan dekke opp for lengre temperaturfall om vinteren, sier Seb Henbest, som har ledet arbeidet med analysen.

X må hjelpes frem

Tidligere antok BNEF at bio, kjernekraft, bølge, tidevann, hydrogen og andre teknologier for fornybar energi ville kunne komplettere elproduksjonen når det ikke var tilstrekkelig sol eller vind.

– Men foreløpig er det ingen av disse teknologiene som kan utkonkurrere kull, gass eller kjernekraft som backup. Fra 2030 trenger vi en ny teknologi, en ukjent X, som kan rulles ut effektivt og billig nok til at dagens konvensjonelle kraftverk vil bli erstattet, sier Henbest.

Han mener det er noe av det viktigste politikere nå kan gjøre, er å støtte forskning og utvikling av andre teknologier enn sol og vind, som allerede er konkurransedyktig.

Analysebyrået venter at kjernekraft, hydrogen, karbonfangst- og lagring og biogass er blant teknologien som vil kunne utvikles til å spille en rolle.

BNEF anslår at behovet for strøm vil være 62 prosent høyere i 2050 enn i dag, og kreve investeringer på over 13 .000 milliarder dollar. Den aller største utbyggingen vil skje i Asia.

USA blir fornybarsinke

De siste årene har prisen for å bygge ut sol- og vindkraft falt formidabelt, og er nå billigere enn konvensjonell kraft som kull og gass i to tredjedeler av verden uten hjelp av subsidier. Det enorme kostnadsfallet vil fortsette, tror analysebyrået.

Sol og vindkraft utgjør i dag syv prosent av kraftproduksjonen. Frem til 2050 vil andelen vokse til nær 50 prosent på verdensbasis, fastholder BNEF.

I 2050 vil sol og vind stå for nær halvparten av verdens strømproduksjon, opp fra syv prosent i dag, venter analysebyrået Bloomberg New Energy Finance, her fra en nyåpnet solpark med 112.000 solpaneler i La Colle des Mees i Provence.
I 2050 vil sol og vind stå for nær halvparten av verdens strømproduksjon, opp fra syv prosent i dag, venter analysebyrået Bloomberg New Energy Finance, her fra en nyåpnet solpark med 112.000 solpaneler i La Colle des Mees i Provence. (Foto: Gerard Julein/AFP/NTB Scanpix)

BNEF venter at fornybare kilder vil stå for 71 prosent av verdens strømproduksjon i 2050, med vann- og kjernekraft som de viktigste bidragsyterne i tillegg til sol- og vind.

Utbyggingen av sol og vind er uovertruffen i Europa, der BNEF venter at sol- og vind, hjulpet av batterier, vil produsere 92 prosent av strømmen i 2050. Det vil gi utslippskutt på 95 prosent fra 2018, ifølge BNEF.

Norsk bidrag

Europas store andel av vannkraft bidrar til at andelen vil kunne bli større enn 80 prosent. Europa vil da ligge langt foran USA og Kina, hvor gass og kull vil være billigst i mange år fremover. I 2050 venter BNEF at fornybar energi vil produsere 43 prosent av strømmen i USA, 62 prosent i Kina og 63 prosent i India.

Statkraftsjef Christian Rynning-Tønnesen peker på at Norge, med 50 prosent av all Europas vannkraft, vil kunne gi et betydelig og større bidrag enn i dag, til at Europa kan kutte utslippene med 95 prosent.

Elbilsalg som Oslo i 2050

BNEF har for første gang analysert hva som skal til for å elektrifisere all veitransport og oppvarming av boliger. Det vil gi en 25 prosents økning i strømforbruket, og samtidig kutte utslippene med 126 gigatonn CO2 fra 2018 til 2050, anslår analysebyrået nå.

BNEF anslo nylig i en analyse av elbiler at 57 prosent av bilene som selges i 2050 vil være elbiler. Det er på nivå med Oslo i dag.

Fra midten av 2020-tallet venter BNEF at elbiler vil være billigere enn bensin- og dieselbiler, og gi dyttet som trengs i land der elbiler ikke er subsidiert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.