Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge fram mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.

– Vi må ruste oss til store nedbørsmengder på kort tid. Tak kan være med på å forsinke regnvannet og dermed være et viktig klimatiltak, sier sjefforsker Berit Time ved SINTEF til NTB.

Lede vann i rør

I lang tid har man vært opptatt av å lede takvannet i rør ned på bakken og bort fra bygningsmassene, som et tiltak for å hindre fuktproblematikk og oversvømmelser inn i hus. Dette er ikke uproblematisk, spesielt i urbane strøk der det bygges tettere og der grønne overflater blir borte under bygningsmasse.

Time er leder for Klima 2015, som er Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med hovedbase i Trondheim. Hun forteller at den tradisjonelle metoden for håndtering av overvann har fått to store utfordringer med klimaendringene: Det blir mer ekstremnedbør som på kort tid overbelaster vann- og avløpsnettverket. Dessuten har fortettingen i urbane områder før til at regnvannet har fått færre naturlige områder som drenerer vannet. Vannet har rett og slett ikke noe sted å gjøre av seg.

– Ekstremnedbøren kan fort overbelaste vann- og avløpsnettverket, og kommunene må sette restriksjoner på hvor mye vann som kan slippe inn på det kommunale overvannsnettet, sier Time.

Tak blir viktigere

Når man leter etter måter å løse problemet med overvann på, bør tak få mer oppmerksomhet, mener hun.

På SFI har man satt opp tre ulike takløsninger for å se på effekten ved regnvær: Tak med finknust Leca, grønne tak (sedumtak) og vanlig takbelegg.

– Leca er et av flere materialer som kan være godt egnet til å magasinere vann, sier Time.

Finknust Leca kan legges i brede fuger mellom belegningsstein, slik at vannet filtres igjennom. Det er egnet for flate tak, som også kan brukes som uterom.

Time mener at alle nybygg bør planlegges med tanke på hvilken rolle taket kan spille i overvannshåndtering, men hun mener at også gamle hus kan få nye og klimatilpassede tak. Det kan innebære at man må forsterke takkonstruksjonen.

– Men skråtak vil ikke gi så stor effekt, sier hun.

Tiltak på bakken

Såkalte fordrøyningstak må uansett spille sammen med andre tiltak på bakken, der det bør finnes flater som filtrerer vannet. En tett flate, som et dekke av asfalt, er en versting.

– Grønne løsninger på bakkenivå gir også hyggelige bomiljø, minner Time om.

Hun mener at byggenæringen har fått større grad av bevissthet om klimatilpasning, og at næringen har tilegnet seg mye ny kunnskap.

– Men det er mange aktører, og selv om byggnæringen er på god vei, er det fortsatt langt igjen før det bygges for det nye og langt våtere klimaet vi kan vente oss framover, sier Time.(Vilkår)

Slik er Oslos badevann - på bunnen
Hva skjuler seg her?
01:47 Min
Publisert: