De rullende bølgene som slår mot sanden kan kanskje minne om Copacabana-stranden i Rio de Janeiro, men lufttemperaturen ved Statoils gjestehus på Sola står ikke helt i stil.

Statoils fornybardirektør Irene Rummelhoff tar turen ut fra konsernledelsessamlingen for å snakke om oljeselskapets første investering i solenergi. For 25 millioner dollar får selskapet en andel på 40 prosent i det byggeklare Apodi-prosjektet, nordøst i Brasil, og i prosjektselskapet. Jammen sprekker ikke skylaget opp idet hun kommer ut.

– Når en tenker på fornybar er det sol og vind det dreier seg om. Vi er allerede etablert i offshore vind. Da var spørsmålet om en skulle sitte og ignorere sol, sier Rummelhoff.

Hun mener den beste måten å lære på, er å ta en eierposisjon.

– Du kan sitte og analysere og analysere, men du får egentlig ikke testet det før du går inn i et rent prosjekt.

Hjelper i Brasil

Tidligere har argumentet mot en solsatsing vært at Statoil har ønsket å bygge på selskapets eksisterende kompetanse. Det finnes få paralleller mellom utbygging av gigantiske oljeplattformer til sjøs i værharde strøk, og montering og drift av solcellepaneler til lands i solrike land.

– Vi er ærlige nok til å innrømme at det ikke er så opplagt at vi har teknisk og operasjonell kompetanse, som det er innenfor offshore vind. Men det vi har prøvd å bygge på når vi har satt i gang en solstrategi, er å bygge på vår internasjonale tilstedeværelse, sier Rummelhoff.

– Vi er godt etablert i Brasil med masse folk på bakken. Vi kjenner de viktige aktørene, vi kjenner myndighetene. Det er ikke tilfeldig at vi begynner i Brasil, sier hun.

Hun overdriver ikke. Brasil har seilt opp som et av Statoils viktigste satsingsområder internasjonalt. Selskapet opererer allerede det store Peregrino-feltet, og Statoil er inne i flere gigantfunn takket være store oppkjøp. Solinvesteringen på 200 millioner kroner blekner i forhold. Bare de siste året har Statoil brukt 24 milliarder kroner på å kjøpe seg opp i Carcará-funnet. 27. oktober i år skal den tilstøtende leteblokken, som inneholder en substansiell del av det samme funnet, deles ut av myndighetene, og Statoil har for lengst signalisert sin interesse for å by i auksjonen.

Solplanene kan styrke oljesatsingen, håper selskapet.

– Det er ingen tvil om at vår Brasil-organisasjon tror dette styrker vår sak i Brasil. Nå står vi frem som en total energileverandør. Det tror jeg styrker selskapets omdømme og renommé. Vi er med og bidrar til en positiv utvikling i Brasil, sier Rummelhoff.

Etterlyser tall

Aksjeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets har for lengst fått med seg at Statoil har høynet fornybarambisjonene under Rummelhoff. Selskapet har snakket om at inntil en femtedel av selskapets totale investeringer skal gå til fornybar energi innen 2030.

– Men hvis Statoil skal bruke opptil 20 prosent av investeringsbudsjettet på fornybar om noen år, er det viktig at vi får vite mer om lønnsomheten i prosjektene, sier Sveen Nilsen.

Han ønsker også å få vite mer om dagens kapitalbinding. Inntil videre påpeker han at 25 millioner dollar er et lite tall i Statoil-sammenheng. Onsdag var han på vei til et investorseminar med Statoil der han hadde tenkt å stille blant annet disse spørsmålene.

Rummelhoff vil ikke si annet om lønnsomheten enn at Statoil har hatt ni til elleve prosent kapitalavkastning i sine fornybarprosjekter så langt. Disse omfatter i hovedsak havvind med statsgarantert minstepris i Storbritannia. Brasil-prosjektet ble i 2015 tildelt en 20-årig kraftkjøpsavtale i en auksjon organisert av myndighetene, noe som gir en inflasjonsjustert salgspris for solenergien tilsvarende 104 dollar per megawattime i år. Tradisjonelt har avkastningen innen oljeprosjekter vært langt høyere.(Vilkår)