Det finske energiselskapet Fortum er deleier i Oslos største enkeltutslippskilde for klimagassen CO2, som er søppelforbrennings- og fjernvarmeanlegget på Klemetsrud sør i hovedstaden.

Denne uken var Fortums konsernsjef Pekka Lundmark i Oslo på energikonferansen Oslo Energy Forum. Han benyttet sjansen til å be om signaler om statsstøtte i vår slik at eierne kan gå videre med planer for å rense ut og lagre gassen fra anlegget på Klemetsrud.

Hjelp fra «markedsprisen» på klimagassutslipp har han liten tro på med det første:

– Kvoteprisen på CO2-utslipp var fem euro per tonn, den har steget til ti euro på et år. Men det trengs kanskje 100 euro per tonn for å gjøre CO2-rens kommersielt forsvarlig, sier Lundmark.

Velger Norge

Fortum-konsernet med 9000 ansatte har avfallshåndtering, el- og varmeproduksjon i en rekke land i Europa – mest i Skandinavia og Baltikum. Lundmark mener et stort pilotanlegg for CO2-fangst fra røyken på Klemetsrud og senere lagring i gamle oljefelt i Nordsjøen kan gi verdifull erfaring til bruk ellers i konsernet og i andre land.

– Velger dere satsing i Norge fordi dere tror norske myndigheter er mest velvillige til å gi statsstøtte?

– Svaret er utvilsomt ja, sier konsernsjefen.

Han berømmer teknologiutviklingen som har skjedd her i landet og statens satsing på CO2-fangst så langt. Håpet hans er at regjeringens reviderte nasjonalbudsjett i mai skal komme med signaler om bidrag og om videre samarbeid mellom industristater om å bremse klimagassutslippene.

– Men vi har også satset noen millioner euro selv på prosjektering og et mindre pilotanlegg. Vi har dessuten mottatt noe EU-midler, sier han.

Mer avfall

Kraftproduksjon fra kull-, olje eller gassfyrte kraftverk vil gradvis kunne erstattes av fornybar energi.

– Men det vil produseres avfall. Mengden vil øke, sier Lundmark.

Derfor mener han det blir tiltagende viktig å håndtere klimagassutslippene fra forbrenningen – i tillegg til mest mulig gjenbruk av materialer i avfallet.

Fortum og Klemetsrud-medeier Oslo kommune konkurrerer nå med Yara og Norcem om statlig støtte til CO2-håndtering. Fortum sier deres forsøk peker mot at det kan være mulig å fange inntil 90 prosent av de 400.000 tonn CO2 som årlig slippes ut fra Klemetsrud. Planen er fangst ved anlegget, rørledning til Oslo havn og skipsfrakt av CO2-gass til deponering i tømte oljereservoarer på norskekysten.

«Trenger alle tre»

– Fortum er kommet imponerende langt tatt i betraktning av at de startet arbeidet senere enn Norcem og Yara, sier rådgiver Camilla Svendsen Skriung i miljøstiftelsen Zero.

Hun vil likevel ikke rangere suksessjansene for de tre prosjektene for CO2-fangst som nå konkurrerer om statsstøtte.

– Vi trenger alle tre. De har ulike produksjonsprosesser som medfører CO2-utslipp. Dette kan gi ulik erfaring. Tre kan dessuten gi robusthet, også i infrastrukturen for å lagre klimagassen, sier hun.

Ifølge Skriung har det tidligere vært anslått at CO2-renseanlegg og tilhørende infrastruktur ved alle de tre konkurrerende prosjektene Klemetsrud, Norcem og Yara i alt ville koste 12–13 milliarder kroner fordelt over tre år.

Tidligere ble det forutsatt at denne regningen skulle deles 50–50 mellom selskapene og staten. Fortums Pekka Lundmark ønsker ikke å kommentere deres egen investering eller hvor stort behovet for statsstøtte er.(Vilkår)

Er bitcoin en boble?
Gjestene til sentralbanksjefens årstale er svært uenige i sine syn på kryptovaluta.
03:40
Publisert: