En fersk rapport viser at det slippes ut 420.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig. Det tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

I tillegg slipper byggplassene ut 5,1 tonn NOx.

Det er første gang utslipp fra både anleggsmaskiner, transport, oppvarming og byggtørk på byggeplasser er beregnet samlet.

Rapporten er utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona og presenteres på et klimaseminar i Oslo tirsdag.

Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging. Blant annet ved å legge strøm og eventuelt fjernvarme, som likevel skal inn i bygget, fram til byggeplassen før byggearbeidene starter.

Fossile byggplasser

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge peker på det paradoksale i å bygge nye miljøbygg fra en fossil byggplass.

– Det som framstår som veldig tilgjengelig er først å føre fjernvarme og strøm fram til byggplassen. Det er først og fremst et spørsmål om arbeidsmetoder, planlegging, prosesstyring og maskinpark, sier Ulseth til NTB.

– Det er ikke regnet ut hva et slikt skifte vil koste, men det må utvilsomt være interessant. Og selvsagt må man ha overgangsløsninger for aktørene, sier Ulseth.

Klimaforpliktelser

Han peker på at Norge har påtatt seg ambisiøse mål for utslippskutt og at myndighetene også må på banen for å bidra til å skape nye rammebetingelser for byggnæringen.

– For eksempel kan myndighetene gjøre noe med elavgiften, som har en konkurrent i avgiftsfri diesel.

Men først og fremst må byggherren, offentlig som privat, stille krav og definere hvordan de vil ha det, mener Ulseth.

Byggenæringens landsforening (BNL) mener det er viktig å jobbe for utslippsfrie eller fossilfrie byggeplasser, slik enkelte byggherrer har begynt å kreve.

-Men vi anbefaler at kravene stilles med klokskap og i dialog med næringen, skriver Rannveig Ravnanger Landet, direktør for avdeling for miljø og energi i BNL, i en kommentar til bygg.no.

– Store anleggsmaskiner er kostbare investeringer. Det er heller ikke uten miljøkonsekvenser å skaffe ny maskinpark. Skal vi få til en god omleggingsprosess må de store byggherrene gi tydelige signaler om hva de vil kreve i tiden. Det er ikke mulig å gjøre hele skiftet i en omgang, men med forutsigbarhet vil det bli både enklere og billigere, skriver hun.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trang bolig? Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.
Med rekordhøye boligpriser må flere klare seg på mindre plass. Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.
00:22
Publisert: