Verden etterspør mer energi. Samtidig må utslippene ned for å nå klimamålene. Å løse denne doble utfordringen er krevende, og begge utfordringene må løses. Derfor er den norske innsatsen for CO2-håndtering (CCS) viktig i den internasjonale dugnaden for å få utslippene ned.

Det