EU har vedtatt et mål om 40 prosent reduksjon av CO2-utslipp fra 1990 til 2030. Utformingen av tiltak for å nå målet gjenstår. Utslippsmålet er gode nyheter for global klimapolitikk. Det vil utfordre andre regioner til å gå i samme retning.