Den katolske kirkens overhode kom mandag med et nytt, kraftig angrep på dem som tviler på om det finnes menneskeskapte klimaendringer.

– De som fornekter dette, må gå og spørre forskerne. De er veldig klare, veldig presise, sa han til journalister om bord på flyet hjem fra sitt besøk i Colombia.

Paven viser til ekspertene som mener at den globale oppvarmingen i hovedsak er menneskeskapt, og påpeker at forskernes råd ikke er «meninger tatt fra løse luften».

På vei hjem til Vatikanet fløy paven over flere av områdene i USA og Karibia som er blitt hardt rammet av ekstremvær den siste tiden.

– Hvorfor venter vi med å anerkjenne effektene av klimaendringene? spurte paven.

Historien vil dømme dem som ikke makter å ta de nødvendige beslutningene for å hindre klimautslipp, mener han.

– Jeg kommer på et uttrykk fra Det gamle testamente: Mennesker er dumme, egenrådige, blinde.

Det er uklart nøyaktig hvilket vers pave Frans refererte til, men mennesker beskrives som «dumme» flere steder i Bibelen.

Paven har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene. Han har jevnlig minnet om at verdens mest sårbare rammes hardt av økt forurensing, epidemier, kriger og migrasjon.(Vilkår)