I DN 24. november skriver Jeffrey Frankel en kommentar med utgangspunkt i en figur som viser at Norge ligger godt an når det gjelder planer for klimakutt frem mot 2020. Figuren gir en oversikt over klimakutt ulike land planlegger å gjennomføre, men viser ikke hvor store kutt som er nødvendige for en akseptabel klimautvikling.

Det