En ny prognose kalt «Energy Transition Outlook» fra konsulent- og sertifiseringsselskapet DNV GL legger til grunn at teknologiforbedringer vil sende det globale energiforbruket ned allerede fra midten av 2030-tallet.

Det kan begrense den globale oppvarmingen til 2,6 grader selv uten strengere klimapolitikk.

- Jeg tror ikke det er så mange som stikker hodet så langt frem som det vi gjør, sier DNV GL-toppsjef Remi Eriksen.

Han viser til at andre spåmakere lager såkalte scenarieanalyser uten å anslå sannsynligheter for at det ene eller det andre vil skje. Atter andre spåmakere lager analyser av typen «hva må til for å nå togradersmålet».

– Vi sier hva vi tror utviklingen blir. Motoren i dette er kostnadsreduksjon i de ulike teknologiene som må til for å få til skiftet, sier Eriksen.

Sol, vind og batterier

Det er særlig forbedringene innenfor sol-, vind- og batteriteknologi som gjør ham optimistisk. I dag dekker sol og vind samlet bare én prosent av det globale energibehovet, men det vil endre seg.

  • Sol vil stå for 16 prosent i den globale energimiksen i 2050, tror DNV GL.
  • Vind vil bidra med 12 prosent i 2050.
  • Elbiler vil utgjøre halvparten av alle nye biler som blir solgt i Europa innen 2027, mens Kina, India og Nord-Amerika vil følge like etter.

– Vi tror på et «tipping point», at elbilen blir så overlegen at det blir den folk vil ha, sier Eriksen.

– Husk at det stort sett er Nissan av de store bilprodusentene som har holdt på med elbiler. De store produsentene har ikke kommet med sine premiummodeller ennå. Likevel har en allerede fått bevist at disse elektriske plattformene fungerer, sier han.

Den store fordelen med elektrifisering, er at energitapet er mye lavere i en elmotor enn i en forbrenningsmotor. Andre teknologifremskritt vil også bidra til energieffektivisering, mener DNV GL.

Som en konsekvens av alt dette, vil det globale oljeforbruket trolig nå toppen allerede i 2026, ifølge rapporten. Gass vil da ta over som den største energibæreren og holde den posisjonen frem til enden av prognoseperioden i 2050. Fossile brensler vil da fortsatt stå for halvparten av verdens energibehov, mener DNV GL.

Lyttepost

DNV GL, på folkemunne fortsatt mest kjent som Det Norske Veritas, prøver å følge teknologiutviklingen tett. Selskapet har ansatte i 100 land og betjener 80.000 bedriftskunder innen de fleste sektorer, særlig energisektoren. Siden 1864 har den stiftelseseide bedriften drevet med klassifisering og sertifisering, tradisjonelt av skip og maritimt utstyr.

– Vi bruker disse prognosene i vårt eget strategiarbeid for å avgjøre hvor vi skal være og hva vi skal investere i. Kundene våre er også veldig interessert i dette, for eksempel innenfor shipping. Et skip som bygges om ti år, vil kunne seile i 2050, sier Eriksen.

Han viser til at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO allerede har vedtatt 50 prosent karbonreduksjon fra 2008 til 2050 samtidig som fraktbehovet vil øke.

– Da må hvert skip være veldig mye mer effektivt enn i dag, sier han.

DNV GL tror derfor på helelektriske skip i kystnære områder.

Ikke nok

Selv om disse teknologioptimistiske scenarioene skulle slå til, er det likevel ikke nok til å begrense den globale oppvarmingen til to grader, som er målsetningen i den internasjonale klimaavtalen fra Paris.

– Vi går mot 2,6-graders fremtiden. Teknologiske fremskritt alene er ikke nok til å komme innenfor Paris-ambisjonen, sier Eriksen.

For å få det til, trengs for eksempel et gjennombrudd innen karbonfangst- og lagring, men da må karbonprisene opp på et helt annet nivå enn det DNV GL ser for seg i dag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ser livsgrunnlaget smelte bort
Hotelleier og fjerde generasjons istunnelmaker i Rhônebreen, Philipp Carlen, ser nå isbreen smelte bort under føttene.
01:16
Publisert: