50 milliarder kroner planlegger Equinor og partnere å investere frem mot 2030 i nye klimatiltak. Kuttene skal blant annet komme gjennom elektrifisering av nye felt. Det betyr at Equinor behøver mye mer kraft. Anslagene til selskapet er ti terawattimer frem til 2030.