I 2021 kom Det internasjonale energibyrået IEA med en mye omtalt rapport om veien til netto null utslipp i verden innen 2050. I oljelandet Norge var det spesielt én detalj som skapte mye debatt: I dette scenarioet var det ikke behov for nye olje- og gassprosjekter, investeringer i eksisterende felt var nok.

Siden den gangen har det skjedd mye: Krigen i Ukraina og energikrisen har satt energisikkerhet i et nytt lys; samtidig var sommermånedene i år de varmeste på verdensbasis siden man begynte å måle. I en oppdatering av sitt netto null-veikart fra 2021, understreker IEA at klimamålene fortsatt kan nås, selv om det er blitt vanskeligere.

«Veien til 1,5 grader er blitt smalere, men veksten i fornybar energi gjør at den fortsatt er åpen,» skriver byrået i rapporten som ble publisert tirsdag morgen.

Pyreneene hadde 45 isbreer i 1984: – Nå er det 17 igjen
Fjellkjeden Pyreneene som markerer den naturlige grensen mellom Spania og Frankrike, har sett 28 isbreer forsvinne eller blitt sterkt redusert siden 1984. Isbreforskeren Juan Ignacio Lopez Moreno tror ikke Pyreneene vil ha isbreer om ti år.
02:33
Publisert:

Høyere enn før pandemien

På den ene siden er globale CO2-utslipp fra energisektoren aldri vært høyere enn i fjor, med 37 milliarder tonn. Det er høyere enn før pandemien. På den andre siden vil utslippene nå toppen i dette tiåret, akkurat som etterspørselen etter kull, olje og gass, slik IEA-sjefen skrev nylig i en kronikk i Financial Times. Samtidig er utbyggingen av solenergi faktisk på linje med det netto null-scenarioet krever, skriver IEA.

Men en raskere utbygging av fornybar er nødvendig for å nå målene som ligger inne for 2030.

«Med dagens politikk er utviklede økonomier og Kina allerede i rute til å oppnå 85 prosent av sine bidrag til dette globale målet, men sterkere politikk og internasjonal støtte er nødvendig i andre fremvoksende økonomier og utviklingsland. For alle land er det viktig å få fart på konsesjonsutdeling, bygge ut og modernisere kraftnett, ta tak i flaskehalser i forsyningskjedene og integrere variabel fornybar energi på en sikker måte», skriver IEA, som også peker på et stort behov for energieffektivisering, ny infrastruktur og karbonfangst og -lagring.

«Energisektoren endrer seg raskere enn mange tror, men vi må gjøre mye mer, og vi har dårlig tid,» ifølge byrået.

Verden skal investere rekordhøye 1800 milliarder dollar i fornybar energi i år, men må øke den årlige takten til omtrent 4500 milliarder tidlig neste tiår for å komme à jour med veikartet.

Holder fast på olje og gass

IEA, som erkjenner at scenarioet bare er ett av flere mulige på vei til å nå klimamålene, fastholder at det ikke trengs investeringer i nye kull-, olje- eller gassressurser. Til sammen faller etterspørselen etter disse med 25 prosent innen 2030 og 80 prosent innen 2050 i veikartet.

Riktignok understreker IEA nå at det sikter til nye olje- og gassprosjekter med «lang ledetid,» altså typisk prosjekter som trenger ny infrastruktur og kanskje også ligger i områder der det tidligere har vært lite utvinningsaktivitet. Veikartet har også tidligere vært forstått som å utelukke leting etter nye ressurser, men IEA-sjef Fatih Birol sa til DN for et snaut år siden at leting nær eksisterende felt kan ha sin plass.

«Fortsatt investering i eksisterende olje- og gassfelt og allerede vedtatte prosjekter er nødvendig,» sier IEA tirsdag. «For å unngå ødeleggende prishopp eller overkapasitet i tilbudet er det avgjørende at nedgangen i investeringene på den fossile tilbudssiden og økningen i investeringene i fornybar energi kommer i tur og orden».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.