Det hevder forskere i en ny rapport om sammenhengen mellom klimaendringer og flyktninger, som torsdag ble publisert i tidsskriftet Science.

– Vi finner en statistisk signifikant sammenheng mellom svingninger i asylsøknadene og unormalt vær, skriver Wolfram Schlenker og Anouch Missirian, som begge er forskere ved Columbia University i USA.

De to har undersøkt asylsøknadene i EU fra år 2000 til 2014. Asylsøkerne, som kommer fra til sammen 103 land, søkte om asyl før den store flyktningstrømmen fra land som Syria, Irak og Afghanistan i 2015 og 2016.

Første i sitt slag

De konkluderer med at jo mer temperaturen i asylsøkernes opprinnelsesland avvek fra 20 grader, som er den optimale temperaturen for å dyrke mat, desto mer økte antall asylsøknader. Høye temperaturer hadde en større tendens til å øke antall asylsøknader enn lave temperaturer.

– Dette er den første studien som trekker en linje mellom temperatur og internasjonal migrasjon på globalt nivå, og som finner en sammenheng, sier Jacob Schewe, forsker ved Potsdam-instituttet for klimaforskning i Tyskland.

Han er selv ikke involvert i studien.

Tredobling?

Ifølge rapporten kan antall asylsøknader til EU komme til å øke med over en firedel innen 2100 selv om den globale oppvarmingen bremser opp.

Hvis utslippene av klimagasser fortsetter på dagens nivå, vil antall asylsøknader nesten tredobles til over én million per år mot slutten av århundret, framholdes det.

Fattigdom blir vanligvis ikke ansett som god nok grunn til å få asyl i europeiske land, men forskerne ser likevel en tendens til at flere asylsøkere fra land som har opplevd værsjokk, får opphold.

Ifølge forskerne tar studien ikke høyde for andre faktorer som kan påvirke antall asylsøknader, som for eksempel krigsutbrudd. De argumenterer imidlertid for at klimaendringer kan anses som en faktor som bidrar til å forsterke andre trusler som får folk til å forlate hjemmene sine, blant annet krig, økonomisk stress og sult.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Hjem til jul
Rundt 600.000 av oss drar hjem til jul. Men flere av oss ville helst dratt langt vekk.
01:03
Publisert: