I morgen klokken 11 kommer klimapanelets råd for hvordan verdens ledere og politikere, næringslivet, du og jeg skal bekjempe klimaendringene. Lekkasjene fra FNs klimapanels handlingsråd tyder på at det vil anbefale at verden må gå hardt til verks for å unngå de alvorligste følgene av klimaendringer. Rapporten foreslår kutt i fossil energiproduksjon, eksplosiv økning i fornybar energi - og teknologier som trekker ut CO2 av atmosfæren.

- Dette er et kritisk øyeblikk for menneskeheten, sa FNs generalsekretær Ban Ki Mon om kampen mot klimaendringene på fredagens G20-møte. FN, Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken ba sammen verdens mektigste finansministre om en rask løsning for pris på CO2. 

- FNs siste rapport har gjort det klart at klimaendringer skjer og nærmer seg mye raskere enn man hadde ventet, sier Ban Ki Mon.

Bellona jubler

I tillegg til en pris på CO2, må det utvikles kommerisell teknologi for fangst og lagring av CO2 - som for eksempel Norges forsøk på Mongstad. Verden trenger karbonfagst ikke bare til bruk i industri, kull- og gasskraftverk, men også i biobrenselanlegg som på den måten skaper karbonnegative løsninger, er det ventet at panelet anbefaler. Det innebærer at man trekker ut mer CO2 i atmosfæren enn det produseres.

- Vi er jublende glade for at FNs klimapanel så tydelig peker på at verden ikke bare trenger utslippsfrie løsninger, men også løsninger fjerner CO2 fra atmosfæren, som biokraftverk med karbonfangst og lagring, sier Frederic Hauge i Bellona om lekkasjene fra tredje delrapport fra FNs klimapanel.

Bellona har snakket om det karbonnegative samfunnet i årevis og er med i flere prosjekter der metoder testes ut. Blant annet for å fjerne CO2 etter produksjon av bioenergi.

- Kanskje Norge rett og slett burde bygge biokraftverk med CCS for å oppfylle klimaforliket, sier Hauge.

Kontroversielt

Men løsningene er svært omdiskutert. Allerede før rapporten er ute, mens FN-ekspertene filer på den endelige versjonen på møtet i Berlin, kommer det motforestillinger basert på lekkasjene.

«Disse teknologiene er foreløpig ikke tilgjengelige og ville vært forbundet med stor risiko og negative bieffekter», heter det i en uttalelse fra regjeringen i Tyskland, går det frem av dokumenter som nyhetsbyrået Reuters fikk tilgang til fredag.

Skepsisen gjelder både åpningen for å manipulere med klima, bioenergi i seg selv og CO2-lagring i seg selv.

Forskerne i klimapanelet peker på risikoen for uforutsette effekter av manipulering eller bio engeneering, som for eksempel refleksjon av sollys eller utslipp av partikler i atmosfære eller hav. Karbonnegativitet basert på de to kjente teknologiene bioenergi og fangst av CO2, er mindre kontroversielt, men bioenergi har et annet problem: Produksjon av råvarene har hittil ofte kommet i konkurranse med produksjon av mat.

Det skjer allerede

- Bio-karbonfangst er allerede handling. I USA har landbruksbedriften ADM og det vitenskapelige miljøet i Illinois drevet lagring av CO2 fra bioetanolproduksjon i stor skala, med planer om ytterligere økning. På grunn av den nærmest rene CO2-gassen som frigjøres under bioetanolproduksjonen er det ikke behov for aminer eller annen teknologi for å skille den ut fra de øvrige eksosgassene, så dette er relativt billig CO2-fangst. Dette kan i prinsippet også gjøres i Europa, der CO2 eksempelvis fanges fra Abengoas bioetanolanlegg ved Rotterdam. Det finnes imidlertid ingen insentiver for å lagre den, så den selges til drivhus i området for å øke vekstraten, forklarer Frederic Hauge i Bellona.

Han trekker også frem at Alstom og Drax eksperimenterer med å kombinere kraftproduksjon fra trepellets med CCS i Storbritannia.

- En nøkkelfaktor blir å lykkes med å produsere store mengder biomasse på bærekraftig vis, sier Hauge.

Det kan for eksempel være avfall fra treforedling og landbruk eller alger.

- Norsk skogsnæring burde kunne se interessante muligheter i konseptet, siden Norge har store skogområder som kan forvaltes bærekraftig og samtidig yte mye energiholdig biomasse, sier Hauge.

I Sahara Forest Project og Ocean der Bellona er medeier, jobbes det med utviklingen av marin biomasse, som alger, tang og tare, for bruk i energiverdikjeder.

- Vi må søke til havet og saltvann for å produsere store mengder biomasse, slår Hauge fast.

Klima-sosialisme

Lagring av CO2 er et annet dilemma. Det er gjort store geologiske undersøkelser for å finne mulige, egnede naturlige reservoarer andre steder enn i gamle oljefelt offshore. Men i tett befolkede områder i Europa er det stor skepsis til CO2-lagring i bakken. På norsk sokkel er det flere egnede reservoarer, men da må CO2-en fraktes dit.

FNs klimapanel går ifølge lekkasjene også langt i å be vestlige land ta et større ansvar enn fattigere land for å kutte i inntektsbringende fossil energiproduksjon, skriver The Guardian.

176 forskere fra FNs klimapanel sier i rapporten de legger fram søndag at rike land må kutte kraftig i CO2-ustliippen for at fattige land skal få sin velstandsvekst. Klima-sosialisme, kalles det.

 

Les også: DNs reportasje fra øyene Guna Yala og San Blas. Trøbbel i paradiset dnPlus

 

Les mer:

Klima for usaklig debatt dnPlus

Klimaekspertene gir oss 15 år

Mener norsk gass ikke er ren nok for EU i fremtiden

Desmond Tutu: Oljeselskaper bør boikottes

Voldsom vekst i bruken av solenergi

- Et gigantisk og ekstremt kostbart bomskudd  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.