FNs klimapanel (IPCC) la mandag frem første del av sin sjette hovedrapport, der over 200 forskere fra hele verden presenterer den mest oppdaterte kunnskapen om klimaendringene.

– Det viktigste hovedpoenget er at klimaforandringene foregår i alle deler av klimasystemet, at de er raske og sterke, og uten sidestykke i menneskets moderne historie.

Den norske fysikeren Bjørn Hallvard Samset er klimaforsker i Cicero.
Den norske fysikeren Bjørn Hallvard Samset er klimaforsker i Cicero. (Foto: Javad Parsa)

Det sier klimaforsker Bjørn Hallvard Samset, som er en av hovedforfatterne i rapporten.

Utslipp fra menneskelig aktivitet har bidratt til at den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 1,1 grader siden førindustriell tid.

Ifølge rapporten øker nå temperaturen på jorden raskere enn noen annen gang, og «er høyere enn tidligere beregnet», skriver Cicero i en pressemelding mandag.

Dersom dagens nivå av klimagassutslipp fortsetter vil verden nå 1,5 grader på tidlig 2030-tallet, og passere to-graders oppvarming rundt midten av århundre.

Mer ekstremvær

Med temperaturøkninger på 1,5 grader vil vi ifølge klimapanelet se økt hyppighet av ekstremvær, slik som «intense hetebølger, mer kraftig regnvær og flere regnflommer», skriver Cicero.

– De største temperaturendringene vil blant annet skje i våre nærområder. I Sør-Norge og Europa kan temperaturen på varme dager øke dobbelt så mye som den generelle oppvarmingen, sier Samset.

Tvilen rundt menneskeskapte klimaendringer og forestillinger om at klimakrisen er morgendagens problem, ble virkelig satt på prøve i sommer, der ekstreme regnflommer og hetebølger rammet tre kontinenter.

I Tyskland mistet 209 personer livet i det som kalles for «århundrets regnflom». I Canada ble det i juli satt ny varmerekord i byen Lytton på 49,6 grader celsius, mens i Zhengzhou i Kina ble store deler av byen dekket av gjørme og vann etter en ekstremflom.

– Rapporten beskriver ikke disse hendelsene direkte, men konkluderer at det er et etablert faktum at episoder med ekstremvær, spesielt hete, er blitt mer intense og opptrer hyppigere som følge av menneskeskapt oppvarming, sier Samset.

To-grader

Dersom temperaturen øker videre opp mot to grader, vil ekstremvær ifølge klimapanelet øke ytterligere i hyppighet, intensitet og spre seg til flere områder. I tillegg vil endringer i klimatiske forhold i større grad påvirke samfunnsforhold.

Polhavet vil innen 2100 bli isfritt om sommeren i tre av de fem scenarioene panelet har vurdert, og havnivåene vil mulig stige opp mot halvannen meter.

Klimapanelet utelukker heller ikke at enda mer alvorlige konsekvenser kan oppstå dersom temperaturen stiger ytterligere, deriblant plutselige endringer i havstrømmer.

Ifølge rapporten er det meget sannsynlig at den nordligste grenen av Golfstrømmen vil svekke seg gjennom århundret, og panelet kan ikke utelukke at denne grenen ikke vil kollapse før 2100.

– Det vil i så fall innebære en generell nedkjøling i våre nærområder. Klimapanelet er helt tydelige på at dette er en risiko vi ikke kan utelukke, sier Samset og legger til:

– Det er lav sannsynlighet for en kollaps, men konsekvensene er enorme om det skulle skje. Dette er en endring som ville hatt sterkest effekter på klimaet i Norge.

«Ekstremt krevende»

Ifølge Samset vil det være «ekstremt krevende» å nå målet om en temperaturøkning på maksimalt 1,5 grader.

Dette vil i så fall kreve en halvering av utslippene frem mot 2030, og samtidig at verden er klimanøytral innen 2050.

– Vi har sett på en rekke fremskrivninger. I alle de fem illustrerende scenarioene når verden en temperaturøkning på 1,5 grader i løpet av de neste 20 årene.

– For å stanse global oppvarming må utslippene til slutt komme ned mot netto-null, altså at vi ikke slipper ut mer enn vi klarer å fjerne, understreker Samset.

Selv om temperaturen overstiger 1,5 grader, har utslippsreduksjoner likevel stor betydning for fremtidens klima, understrekes det i rapporten.

– Menneskeskapte

Klimapanelet konkluderer for første gang med at det nå er helt sikre på at klimaendringene er menneskeskapte.

– Rapporten er helt tydelig på at det nå er hevet over enhver rimelig tvil at klimaendringene er menneskeskapte, sier Samset.

Forrige hovedrapport fra FNs klimapanel kom i 2013, og siden den tid har panelet ifølge Samset forbedret dokumentasjonen fra alle deler av klimasystemet, deriblant fra fortidens klima.

Et annet viktig og nytt punkt er ifølge Samset at «koblingen mellom klimagassutslipp og ekstremvær er styrket siden forrige rapport», hvor denne sammenhengen synes å være et etablert faktum blant klimapanelets ekspertgruppe.

– Jeg har to klare budskap til politikere. Det første er at klimaendringene er her og vil fortsette å være her i all overskuelig fremtid, og dessverre også bli sterkere. Det andre er at dersom vi skal oppnå målene som politikerne selv har satt, så krever det rask og sterk handling, avslutter ham.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.