Sommeren har vært uvanlig het store deler av kloden, og eksperter sier alvorlige klimaendringer utspiller seg foran øynene våre.

Men også under havoverflaten skjer det dramatiske endringer.

Hvis vi ikke kutter CO2-utslippene vil verdenshavene suge opp katastrofale mengder av drivhusgassen, viser ny forskning.

Alvorlig trussel

Verdenshavene suger nå opp 22 millioner tonn CO2 hver dag. Siden den industrielle revolusjon har havene tatt opp 525 milliarder CO2. Det fører til at ph-verdien i havene faller, som vil si at vannet blir surere, eller mer korrekt mindre basiske. Og allerede nå måler forskerne den laveste ph-verdien på to millioner år, ifølge en studie utført av forskere fra Cardiff University.

Den voldsomme økningen av CO2 i havene er ifølge forskerne en alvorlig trussel mot det meste av livet i verdenshavene.

Én konsekvens av forsuringen som forskerne i noen tilfeller allerede har observert, er at skallet til unge krepsdyr går i oppløsning fordi havets surhetsgrad oppløser kalken som skallet blant annet består av.

Nedslående

Forskerne i Cardiff har i sine modeller også forsøkt å fremskrive utviklingen mot år 2100. Konklusjonen er nedslående.

– Våre nye geologiske opplysninger om forsuringen av havene sier oss at hvis vi fortsetter å slippe ut like mye CO2 som nå, vil forholdene i havene blir helt ulikt det økosystemene har opplevd på 14 millioner år, sier hovedforfatter av studien, dr. Sindia Sosdian fra Cardiff University i pressemeldingen.

Den nye forskningen er publisert i Earth and Planetary Science Letters.

Studien fra Cardiff er langt fra den første som slår alarm om forsuringen i havet. En studie fra 2016 fra blant annet Universitetet i Stockholm viste at havet forsures mye raskere enn hva annen forskning og FNs klimapanel tidligere har forutsett.

Raskere forsuring i Norge

I september i fjor ble det lagt frem en norsk rapport som viste at forsuringen i deler av Norskehavet skjer raskere enn tidligere målinger har vist, noe daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fant urovekkende:

– Økt forsuring kan forandre livet i havet over tid. Det kan påvirke deler av grunnlaget for næringsvirksomhet langs kysten. Dette understreker alvoret i de klimaendringene vi står overfor.(Vilkår)

Tørker denne torvmyren opp, får verden alvorlige problemer
Langt inne i Kongos jungel fant to forskere en gigantisk torvmyr som kan bidra til å løse verdens klimaproblemer.
04:46
Publisert: