Onsdag legger byrådsleder Raymond Johansen frem byrådets budsjettforslag for 2018, og Johansen synes det er godt at dagen endelig har kommet.

– Det er jo som når man har gått svanger, og så blir man endelig ferdig. Det blir bra. Jeg gleder meg, vi har jobbet bra med det, så det blir litt greit å få levert det, og at bystyret får de månedene de skal ha frem til desember, sier Johansen. Han mener parallellen må være bra, selv om han jo åpenbart ikke har gått svanger.

Samtidig som Johansen presenterer budsjettet, kan bilistene begynne å forberede seg til nye bompengeavgifter rundt Oslo fra 1 oktober. Diesel-biler skal betale 54 kroner utenom rushtid, 59 i rushtiden, bensinbiler ti kroner mindre. Før betalte begge 35 kroner.

Bomavgiftene er avtalt i et bredt politisk forlik med både Akershus og staten – i Oslopakke-3 avtalen. Men de økonomiske konsekvensene for Oslo ser bystyret i budsjettforslaget som Johansen presenterer.

1. Er egentlig bomavgift på 59 kroner mye å betale for å kjøre inn i Oslo?

– Det er jo ingen som betaler mer penger med glede, jeg skjønner de som synes det er mye penger. Men hvis køene blir redusert, vil jo de som har behov for å befinne seg i trafikken oppleve mindre kø. Det tror jeg de betaler for. Vi ser jo også en enorm overgang til elbil, og flere vil kjøre kollektivt.

2. Lover du null økning i buss- og trikkebillettene neste to år?

– I Oslo ønsker vi at det ikke skal bli økning. Oslo-pakken med Akershus og staten innebar økning, men vi har nå funnet 141 millioner kroner som vi kan bruke til ytterligere subsidier for å hindre at kollektivprisene øker. Nå blir dette opp til Akershus. Jeg håper vi får bred oppslutning.

3. Når får vi bilfritt Oslo sentrum?

– Et bilfritt byliv skal vi innfri i løpet av 2019.

4. Presser MDG dere i klima- og samferdselspolitikken?

– Det har ikke vært en eneste konfliktsak i disse to årene – enten det gjelder beboerparkering, fjerning av parkeringsplasser, E18, kollektivpriser, sykkelveier – alle disse tingene er det veldig stor enighet om.

– Oslo Ap er et meget radikalt miljøparti, og det opplever jeg at også MDG og SV er. Vi vil alle ha en del grønne virkemidler. Dette er et område jeg som byrådsleder ikke har funnet vanskelig å lede.

5. Hva har dere konflikter om da?

– Hehe. Den kan vi ta en annen gang. (Vilkår)