– Konsekvensen av redusert konkurranse i forsikringsmarkedet kan være at ingen eller få selskaper vil dekke spesifikke områder eller typer av risikoer, sier førsteamanuensis Aksel Mjøs. Han har siden 2022 også ledet Naturrisikoutvalget.

I første omfang kan man da risikere å ikke få forsikring, i neste omgang kan premien bli svært høy for å dekke inn usikkerheten i hva som blir forventede skader, mener Mjøs.

– Da er alternativene å kjøre premiene til himmels eller å nekte å forsikre.