Flere studier og faktiske observasjoner har lenge vist at havnivået i verden stiger. Blant annet viste to studier i fjor at havnivået stiger raskere enn på 2800 år – og akselererer.

Men problemet har vært at studier og observasjoner ikke har hengt sammen med det satellittdata har vist.

Til tross for at jorden blir varmere og varmere, isbreer som smelter og enorme isflak som løsner i Antarktis, så har satellittdata vist at havnivået er uendret eller til og med fallende.

Men nå mener forskere ved «University of Colorado Boulder» i USA at de har funnet forklaringen på mysteriet, skriver Danmarks Radio.

Doblet hastighet

Ifølge deres analyser har en sensor på noen av de første klimasatellittene som skulle måle havnivået vært galt innstilt slik at utgangspunktet for målingene var altfor høyt. Studien ble presentert på en konferanse for klimaforskere nylig, men er ennå ikke publisert.

Ved å justere for feilen de fant, viser det seg at havnivået rent faktisk har steget år for år.

– Havnivået stiger, og økningen er som vi forventet, sier Steven Nerem fra University of Colorado Boulder til Nature.com.

Forskernes undersøkelser viser at havnivået økte med 1,8 millimeter per år i 1993, mens det i dag øker med 3,9 millimeter per år, det vil si mer enn en fordobling.

Beregningene har ifølge forskerne tatt høyde for andre variabler som kan ha påvirket havnivået i perioden, som for eksempel vulkanutbrudd og El Niño-effekt.

Hvis havnivået fortsetter å stige med nåværende hastighet så vil det stige med 75 centimeter i dette århundre, sier Steven Nerem.(Vilkår)

Slik er Oslos badevann – på bunnen
Hva skjuler seg her?
01:47
Publisert:

Er dette plastposens erstatter?
Med havet full av plastikksøppel kan den indonesiske entreprenøren Kevin Kumala ha funnet miljøproblemets løsning - Cassava.
01:59
Publisert: