Onsdag trådte den lokale forskriften «om mellombelse auket bompengetakstar i Oslo» i kraft. Den gir politikere i hovedstaden mulighet til å heve dagens bompenger inn til Oslo med tre ganger på dager med spesielt høy luftforurensning.

Det betyr at en dieselbil som må kjøre inn til Oslo i rushtrafikken på en slik dag må betale 177 kroner i bomavgift. For et kjøretøy over 3,5 tonn blir prisen i rushtiden opptil 579 kroner.

Det var et flertall av partiene i Oslo, som mot stemmene fra Frp og Rødt, som har gått inn for den triple avgiften.

Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen sier i en pressemelding onsdag at dette er en forskrift politikerne i Oslo og Akershus selv har bedt om:

– Vi jobber alle for bedre luftkvalitet, men politikerne i Oslo og Akershus bør tenke seg nøye om før de griper til dette nye verktøyet, sier samferdselsministeren i en kommentar.

Han sier avgiften straffer innbyggerne økonomisk som må reise på jobb, hente barn i barnehage og handle. Han mener luftforurensingen kunne vært bekjempet på andre måter.

– Blant positive virkemidler er bedre renhold av veiene slik at svevestøvet blir redusert. Lokalt kan man stille miljøkrav ved kjøp av busser og andre kjøretøy, sier samferdselsministeren.

Pengene som kreves inn på slike dager skal etter forskriften brukes til å få ned biltrafikk på samme tid, for eksempel gratis kollektivtransport.(Vilkår)