Regjeringen har nå startet en høring om «hensiktsmessigheten» av en norsk klimalov. En klimalov er et rammeverk som forplikter politikere til å gjennomføre langsiktig klimapolitikk. Her er Storbritannia et foregangsland. I 2008 vedtok de en lov som pålegger myndighetene å gjennomføre utslippsreduserende tiltak i et langsiktig tidsperspektiv.

Det