Verdens isbreer har krympet i 37 år på rad, og aldri i moderne tid er det registrert så høyt havnivå som i 2016.

Men det kan likevel bare være begynnelsen.

Nå konkluderer nemlig forskere i en alarmerende studie at havnivået stiger omtrent dobbelt så raskt som tidligere antatt, og at mange millioner hjem verden rundt risikerer å havne under vann. En av hovedårsakene til økningen er større og raskere issmelting i Antarktis.

Hvis vi ikke klarer å kutte kraftig i utslippene av drivhusgasser vil havnivåene stige opptil 1,45 meter innen år 2100, ifølge studien publisert hos American Geophysical Union. Rapporten fra FNs klimapanel fra 2014 indikerte at havnivået kunne stige opptil 74 centimeter frem mot slutten av dette århundret med tilsvarende utslippsutvikling som den nye studien har lagt til grunn.

Kan hindres ved «aggressive og umiddelbare» kutt

Stigningen i havnivået vil imidlertid variere kraftig ulike steder i verden. Under scenarioet med fortsatt høye utslipp av klimagasser, som altså kan øke havnivået med 1,45 meter i gjennomsnitt, vil for eksempel økningen bli opptil 2,25 meter i Louisiana i USA.

Det «gledelige» i studien er at det fortsatt er mulig å redusere risikoen for at verden vil oppleve en katastrofal økning av havnivået etter 2050. Men da må utslippene kuttes aggressivt og umiddelbart. Skulle det skje indikerer den nye studien at havnivået «bare» vil stige 56 centimeter frem til år 2100, skriver en av deltagerne i studien, den ideelle forskergruppen Climate Central.

Hvis vi derimot tillater at havnivået stiger 1,45 meter så vil landområder som i dag er hjem for 153 millioner mennesker ligge under vann om mindre enn 80 år.

Bak studien står forskere fra en rekke universiteter, blant annet Princeton, Rutgers og Harvard, i tillegg til ovennevnte Climate Central.

Climate Central har laget en grafikk som viser hvordan havnivået vil kunne endre verdens kystområder hvis vi ikke kutter klimagassutslippene.(Vilkår)

Tørker denne torvmyren opp, får verden alvorlige problemer
Langt inne i Kongos jungel fant to forskere en gigantisk torvmyr som kan bidra til å løse verdens klimaproblemer.
04:46
Publisert: