Ingen har unngått å høre om klimaendringer. Stadig flere innser også de alvorlige konsekvensene som klimaendringene kan føre til for våre liv på jorden.

Men klimaendringer er bare én av effektene som er forbundet med vår tilstedeværelse på jorden og bruken av de ressursene vi har til rådighet.

En ny artikkel i Science, «Jordens grenser», viser til ni prosesser som er livsviktige for å opprettholde en stabil planet. Forskerne har undersøkt hvor mye vi kan endre på det globale systemet innen vi når en grense, et såkalt «tipping point». De ni prosessene som er identifisert og kartlagt er drivhuseffekter, biologisk mangfold, endret bruk av landareal, havforsuring, forbruk av ferskvann, kjemiske gifter, nitrogen- og fosfor-utslipp, osonlaget og luftpartikler.

Nå advarer forskerne om at sikre grenser er overskredet for fire av de syv hovedområdene der slike grenser er fastsatt. Allerede i 2009 var grensen overskredet for tap av biologisk mangfold, klimaendringer og utslipp av nitrogen. Nå er grensen også overskredet for utslipp av fosfor (mye fra kunstgjødsel) og for kultivering av landarealer (urbanisering, avskoging og landbruk). Forskerne har så langt ikke fastsatt noen sikre grenser for osonlaget og aerosoler i luften.

- En tidlig advarsel

- Jorden har opplevd store miljømessige endringer i sin tid, men det har ikke det moderne menneskelige samfunn. I de siste 12.000 årene hvor vårt samfunn for alvor har utviklet seg har jordens miljø vært veldig stabil. Sikkerhetsgrensene handler om å bevare den tilstanden der vi vet at vi trives, sier professor Katherine Richardson, i en pressemelding ifølge ing.dk. Hun leder Center for Makroøkologi, Evolusjon og Klima på Universitetet i København og har deltatt i forskningsarbeidet som ligger til grunn for artikkelen i Science.

Forskerne mener klimaendringer og tap av biologisk mangfold er de to områdene som har størst risiko for å sende jordens system i en helt ny tilstand hvis grensene overskrides vesentlig.

Richardson sier de sikre grensene er en tidlig advarsel til politikerne om at våre aktiviteter er i faresonen for å utløse en tilstand som gjør det vanskeligere å fortsette å utvikle våre samfunn.

 

Les også: Antall ville dyr i verden har falt kraftig

 
Sao Paulo kan «kollapse» av tørke  

Stor forskjell mellom økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker  

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.