Det var fredag 53 land undertegnet et tillegg til den såkalte London-traktaten som gjør det lovlig å frakte CO2 over landegrensene. Frakt av CO2 er en forutsetning for det karbon-fangst og lagringsprosjektet Northern Lights. Statens mål er å få til CO2-fangst fra industrianlegg og lagre den under Nordsjøen. Investeringsbeslutning er planlagt i 2020-2021 og oppstart tre år senere. En forutsetning for hele prosjektet er å få til frakt av CO2 over landegrensene. Nå er det på plass.

- 11. Oktober 2019 er en milepæl i forhold til CCS. Hadde man ikke funnet løsning på frakt av CO2, hadde man ikke hatt et prosjekt, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til Dagens Næringsliv.

Prøver på ny

Det er ti år siden Equinor prøvde å få til storskala fangst og lagring av CO2 (CCS), den gang knyttet til Mongstad-raffineriet. Det ble det aldri noe av. Nå prøver selskapet igjen som en av hovedaktørene i prosjektet Northern Lights. For vel en måned siden signerte Equinor-sjef Eldar Sætre og hans partnere Shell og Total intensjonsavtaler med syv europeiske industriselskaper med tanke på å lagre deres CO2 under Nordsjøen.

– Jeg er veldig mye mer optimistisk nå. Jeg har følt det har vært veldig tungt å jobbe med CCS. Mange har assosiert det med noe vi ikke trenger, fordi de har ment vi ikke trenger hydrokarboner, sa konsernsjef Eldar Sætre til DN da avtalen ble undertegnet.

- Spleiselag

Hvem som skal dekke kostnadene ved fangst og lagring av CO2, og hvordan, er fortsatt uklart. Det jobbes med modeller som tar hensyn til ulik risiko i ulike deler av kjeden, og som stimulerer til operasjonell effektivitet.

- Den store kommersielle diskusjonen er med myndighetene, sa Sætre dengang.

Ifølge Freiberg har regjeringen brukt over tre milliarder kroner på prosjektet. Og mer kommer det til å bli.

- CCS prosjektet kommer til å være et spleiselag, sier Freiberg fredag,

Oppsiden for Equinor er betydelig hvis prosjektet lykkes. Det kan nemlig gjøre det mulig å lage det rene brenselet hydrogen direkte fra naturgass, og lagre utskilt CO2 på stedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.