– Jeg skulle gjerne meldt oss inn i EU, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Statsråden har sett igjennom ti klimatiltak for statsbudsjettet, som DN har lansert på lederplass de siste dagene. Det tiende og siste tok for seg nettopp EU-innmelding. Foreløpig må statsråden ta til takke med en avtale med unionen om utslippsreduksjoner.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) innser at klokken tikker i klimakampen.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) innser at klokken tikker i klimakampen. (Foto: Fartein Rudjord)

Samme dag som forslaget til statsbudsjett ble lagt frem andre uken i oktober, smalt FNs klimapanel i bordet med en egen rapport som slår fast at det må en dramatisk stor innsats til for å holde jordens oppvarming til 1,5 grader.

– Med rapporten i hånd, inneholder statsbudsjettet nok klimatiltak?

– Ingen budsjett inneholder nok klimapolitikk til å nå 1,5-gradersmålet. Størrelsen på vårt budsjett står ikke i forhold til det, men retningen er riktig. Vi tar tak i de rette områdene, som transport, skipsfart, grønn næringsomlegging, og vi forsterker skogsatsingen, havpolitikken og fornybarsatsingen internasjonalt. Så må det selvfølgelig gjøres mye mer – og mye raskere, sier Elvestuen.

Han tror ikke budsjettet hadde sett vesentlig annerledes ut om FN-rapporten hadde kommet før.

– Jeg klarer ikke å se hva som skulle vært konkret annerledes. Rapporten danner heller et godt utgangspunkt for å diskutere Parisavtalen i desember. Der er det grunn til bekymring, med for mange uenigheter som skal løses på for liten tid, sier han.

Sitter på landbruk-gjerdet

Elvestuen mener alle de ti foreslåtte tiltakene er «gjennomførbare», men at det fra politisk side vises liten villighet til å gi slipp på taxfree-næringen.

DN har på lederplass argumentert for å fjerne taxfree for ikke å gi billig alkohol i premie til folk som flyr, og i stedet senke alkoholavgiftene innenlands tilsvarende.

Derimot er Elvestuen fornøyd med økte bevilgninger innen transportsektoren, samt arbeidet med biodrivstoff.

I det første foreslåtte tiltaket diskuteres det om jordbruket og fiskerinæringen løper fra C02-regningen. Det er også noe som tas opp i Jeløy-plattformen, der det står at regjeringen vil innføre en C02-avgift for alle sektorer, også innen fiskeri og landbruk.

Elvestuen kan ikke love at det blir en realitet.

–C02-avgiften er utvidet, og vi jobber med fiskeri- og landbrukssektoren for å se om vi kan få på plass en avtale innen 1. april om hvordan utslippene skal ned. Diskusjonen om en avgift skal være en del av det.

– Det er altså ingen garanti for at det vil bli innført?

– Jeg kan ikke forskuttere hva utvalget vil komme frem til, svarer statsråden.

Varsler alkoholavgift «til himmels»

Nå kan en videre klimasatsing være prisgitt hvilken retning Kristelig Folkeparti dytter norsk politikk, etter at deres mye omtalt veivalg skal fattes 2. november.

Elvestuen føler seg trygg på at KrF tar «klimaansvar», men overlater til partiet selv å mene noe om hva de kommer til å bidra med.

Tore Storehaug (KrF) er delvis enig i DNs taxfree-forslag.
Tore Storehaug (KrF) er delvis enig i DNs taxfree-forslag. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Tore Storehaug, KrFs klimapolitiske talsperson, sier at taxfreeordningen og en endring i tilnærming til avgifter på bil er to områder partiet ville skille seg ut i en regjeringsposisjon. Likevel er han ikke enig i at alkoholavgiftene innenlands skal kompenseres.

– Enig i å fjerne taxfree, men alkoholavgiftene skal til himmels! skriver Storehaug i en epost til DN.

Verner om pendlerne

Espen Barth Eide, Aps klimapolitiske talsperson, mener de foreslåtte klimatiltakene er en påminning både om alvoret i situasjonen og at vi faktisk sitter på mange av svarene. Likevel mener han at det ikke går fort nok.

– Den mest lavthengende frukten i akkurat dette budsjettet vil være å fjerne avgiftsfritaket på palmeoljebasert biodrivstoff, noe klimaministeren og regjeringen burde jobbe mer med. I et globalt klimaperspektiv er slik type biodrivstoff verre enn diesel, sier Eide.

Han er mindre entusiastisk med tanken på å øke avgifter for mennesker som bor langt fra jobben, samt å gjøre omfattende endringer i petroleumskatten.

– Jeg er enig i at oljeskattregimet, som hittil har vært ekstremt vellykket, etter hvert må tilpasses til tiden vi er i. Det vil likevel ikke komme noe forslag om dette fra oss nå, sier han.

Espen Barth Eide (Ap)
Espen Barth Eide (Ap) (Foto: Wil Lee-Wright)

Eide vil også la KrF snakke seg ferdig om veivalget før han tar stilling til hva de vil ha å bidra med i en regjering.

– Men jeg er glad for at de, som oss, har tatt til orde for at flere av kuttene må skje her hjemme. Jeg håper de vil anse det som en viktig del av jobben om å ta vare på skaperverket, sier han.

Une Aina Bastholm (MDG)
Une Aina Bastholm (MDG) (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

Asfaltpessimister

Une Bastholm, talsperson hos Miljøpartiet De Grønne, mener de fleste av de foreslåtte tiltakene blir å finne i deres alternative budsjett i november.

– Samtidig ser vi noen nyanser, blant annet i C02-prising i landbruket. Vi ønsker heller andre typer reguleringer, for eksempel mer bruk av norske ressurser frem for import, som også er et klimatiltak. Selv om landbruket skal bli mer bærekraftig, skal det ikke bli en nullutslippssektor på linje med transport, sier Bastholm.

Hun mener de mest kritiske objektene å gjøre noe med, fortsatt befinner seg på asfalt snarere enn på gress.

– Det vanskeligste tiltaket å realisere kan fort bli mindre satsing på vei og mer til kollektivt. I denne regjeringen sitter bilistenes parti, der bilistene behandles som en egen klasse som trenger en egen politikk, sier Bastholm.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen avviser kritikken.

– Det er dette borgerlige flertallet som har bestemt at det bare skal selges nullutslippskjøretøy i 2025, at vi har 70 ferger på vei inn på norske fergestrekninger, og økt satsingen på kollektivtransport. Vi er godt fornøyde med de resultatene, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

#10tiltak: Derfor bør disse klimaforslagene inn i statsbudsjettet for neste år
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN forklarer.
01:54
Publisert: