Norge vil binde seg til masten i klimakampen gjennom å koble utslipsskuttmålene opp mot EU.

Nøyaktig hvor klimakuttene skal tas, vil Norge imidlertid bestemme selv gjennom en avtaleperiode fra 2021 til 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det er i målene om utslippskutt på 40 prosent frem til 2030 sammenlignet med nivået i 1990 at Norge og Island nå foreslår å «binde seg til masten» i en avtale om felles standard med EU.

Skulle EU-landene finne på å øke kuttkravet ytterligere i løpet av perioden, må Norge følge med.

Avtalen blir også underlagt EØS-avtalens vanlige system for overvåkning og domstolskontroll.

Dersom Norge ikke når utslippsmålene, risikerer Norge straff i form av krav om ekstra utslippskutt.

Regjeringen har fra før sluttet seg til Parisavtalens tilsvarende mål om kutt i klimagassutslipp på 40 prosent til 2030. Målet er senere også lovfestet her i landet. Solberg-regjeringen har i tillegg gått inn for overoppfyllelse av kravene for Norges del – opp fra 40 til 45 prosents kutt i 2030.

Ifølge Elvestuen oppfordrer regjeringen også EU om å øke ambisjonene underveis mot 2030.

Ny organisering

Det er altså felles oppfyllelse av kravene, ikke utvidede mål for utslippskutt som gjør at Norge og Island nå i fellesskap foreslår en forpliktende avtale med EU.

– Men dette gir en sterkere forpliktelse til gjennomføring, dessuten større forutsigbarhet for næringslivet, sier Elvestuen.

Ifølge statsråden blir det et sterkere blikk på utslippene fra såkalt ikke kvotepliktig sektor som transport, landbruk og oppvarming med Norges egne besluttede mål og en EU-avtale.

– Innen transport er Norge svært langt fremme – med mål om fossilfrie biler og kollektivtransport. Mye skjer også i sjøtransport – som elektriske ferger, sier Elvestuen.

Norge deltar allerede i det europeiske systemet med plikt til å kjøpe klimakvoter for utslipp.

Statsråden mener norsk næringsliv nå ber om tydeligere og strammere klimamål fordi det virker drivende på en teknologiutvikling som er til bedriftenes fordel.

Før sommeren

Ifølge Elvestuen er det til nå bare Sverige og Liechtenstein innenfor EU som så langt har fastsatt like sterke forpliktelser til kutt i utslipp av klimagasser som Norge.

Norge og Island spiller nå det formelle forslaget til avtale inn for EUs organer. I tillegg må forslaget godkjennes av Stortinget.

– Jeg håper å kunne legge frem en såkalt samtykkeproposisjon for Stortinget før sommeren, sier statsråd Ola Elvestuen.

Når EU-organene kan ha sin del av en avtale på plass, tør statsråden ikke spå.

Røe Isaksen: -Ungdommen nå til dags? Jeg synes vi er bra, jeg
Høyres landsmøte om populærkultur og ungdommen nå til dags.
02:23
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.