Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015, har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Men dette er ikke nok, konkluderer forskere i en rapport fra Philosophical Transactions of the Royal Society A.

Dersom jorden varmes opp med 2 grader, vil det kunne føre til masseflukt, lavere inntektsnivå, mat- og vannmangel og utryddelse av planter og dyrearter. Det er utviklingsland i Asia, Afrika og Latin-Amerika som vil bli hardest rammet, heter det i rapporten.

De understreker at målet om 2 grader vil kunne spare menneskeheten for mye elendighet, men vil fortsatt føre til blant annet tørke og flom.

– Dersom vi ikke klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, men til 1,7 eller 1,8, vil det fortsatt hjelpe mye mer enn bare å gi opp, sier Dann Mitchell, redaktør og assisterende professor ved universitetet i Bristol.(Vilkår)