Regjeringen peker ut et eget ekspertutvalg for å granske økonomisk risiko fra klimaendringene for både den norske stat og næringslivet.

– Dette er interessant og gledelig, sier Idar Kreutzer i Finans Norge.

Interesseorganisasjonen for store deler av finansnæringen er opptatt av temaet og bidrar gjerne i ny kunnskapsinnhenting.

1. Hva mener du er største risiko for finansnæringen selv fra klimaendringene?

– Fysisk risiko – ødeleggelser fra våtere og villere vær. Så overgangsrisiko der noen bransjer vinner og noen taper. Denne risikoen vil påvirke næringens kapitalforvaltning og dermed inntektene. Produsentansvaret – fordelingen av denne og tilhørende vurderingen av risiko – kan påvirkes. Vi har sett det i produksjon av klasebomber og i olje.

2. Hvordan arbeider finansnæringen selv med å håndtere klimarisiko?

– I kapitalforvaltning har det vært tema lenge – med å forstå hvem som vinner og hvem som taper på klimaendringer. Skadeforsikring arbeider nettopp med risiko og med å sette priser på denne. Så kan det bli viktigere å forstå verdien av skadeforebygging.

3. Tror du slike vurderinger av økonomisk klimarisiko gradvis vil bli tillagt større vekt i næringen?

– Ja, det tror jeg – etter hvert som kunnskapen øker.

4. Hva venter du deg – eller ønsker – at regjeringens ekspertutvalg om klimarisiko skal gi av utbytte?

– Forståelse – å skjønne forutsetningene for bedre risikovurderinger. Så vi kan øke kunnskapen.

5. Er det rett at det kan komme høyere rente der bygninger og boliger er mer utsatt for flom eller ras enn andre steder?

– Vi ser allerede at noen banker i utlandet tar slik klimarisiko inn i kredittvurderingene – både i om det skal gis lån og til hvilken pris. I Norge er vi ikke der, vi er kommet kort i vurderingene og trenger økt kunnskap. Men jeg vil ikke utelukke at det kan komme både lavere pris for det klimasmarte og pluss for utsatte prosjekter. (Vilkår)

Her lærer kronprins Haakon prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus å surfe
Kronprinsfamilien på bølgejakt i surfeparadiset Hoddevik
01:58
Publisert: