Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre har sikret seg KrFs støtte, og har dermed flertall for meldingen. Men opposisjonen har kritisert klimameldingen for være for lite forpliktende og mangle nye grep. SV vil fremmer et forslag som er ment å tvinge regjeringen til å gjøre jobben på nytt.

– Klimameldingen regjeringen la fram i fjor, er den første klimameldingen uten ett eneste nytt forslag til hvordan Norge skal kutte sine utslipp, sier partiets stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

Både i 2008 og i 2012 har Stortinget samlet seg om klimaforlik. I siste runde ble det blant annet enighet om å fase ut fyring med fossil olje, å skjerpe energikravene i bygesektoren og et mål om å la kollektivtransport, sykkel og gange ta unna økningen av persontransport, påpeker Haltbrekken.

– Det haster

– Vi vet i dag mye mer om hvor stor klimatrusselen er, hvor mye mer det haster å kutte utslippene for å unngå de verste klimaendringene som mange allerede kjenner på kroppen. Allikevel velger regjeringen å legge fram en klimapolitikk totalt blottet for nye forslag til utslippskutt, fortsetter han.

Han frykter at løftet om å ta mest mulig utslippskutt i Norge kun blir «snakk».

– Derfor fremmer vi forslag om en ny klimamelding og et nytt klimaforlik hvor vi får på plass enighet om tiltak og virkemidler som kutter utslippene, sier Haltbrekken, som tidligere var leder av Naturvernforbundet.

I innstillingen fra flertallet i energi- og miljøkomiteen viser flertallet til at regjeringen jevnlig vil komme tilbake til Stortinget med nye saker som konkretiserer Norges innsats for å kutte våre utslipp og bidra til å nå målene fra Parisavtalen. Meldingen tar til orde for kvotekjøp og andre såkalte fleksible mekanismer i EU-regelverket.

Utslippsfri cruisetrafikk

Flertallet har trukket fram at Stortingets ambisjoner for kutt i transportsektoren innen 2030 heves fra 35 til 50 prosent. Dessuten er det enighet om at cruisetrafikken i norske fjorder skal være utslippsfri innen 2026. Stortinget vil også vedta en nordisk hydrogenstrategi samt at kollektivtrafikken skal være fossilfri innen 2025.

Klimameldingen handler om Norges strategi for å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen i samarbeid med EU. Det dreier seg om utslipp fra sektorer som ikke er en del av EUs kvotesystem, det vil si transport, landbruk, avfall og bygg. Disse sektorene står for om lag halvparten av utslippene av klimagasser i Norge.

Den største utslippskilden, utvinning av olje og gass, er ikke en del av meldingen.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Årets sommerfestvin
Perfekt til buffè, lyst kjøtt og kylling
01:20
Publisert: