- Vi må gjøre det rett, men vi er på gal vei nå.

Maria van der Hoeven, sjef i Det internasjonale energibyrået IEA, er ikke fornøyd med fremgangen i klimaområdet. Byråets ferskeste rapport, «Energy Technology Perspectives» viser at påkrevde investeringer for å nå FNs togradersmål stiger. 44.000 milliarder dollar anslår IEA at det behøves for å nå målene om internasjonale klimautslipp i 2050. Det er mer ennn 260.000 milliarder kroner. IEAs anslag er en økning på 8000 milliarder dollar sammenlignet med samme anslag for to år siden.

- Økningen viser det IEA har sagt en tid. Dess lenger vi venter, jo mer vil det koste å endre vårt energisystem, sa van der Hoeven i Seoul.

 

Det er den økte bruken av kull som i første omgang er urovekkende.

- Økende bruk av kull internasjonalt overskygger fremgangen i ny fornybarproduksjon, sa Maria van der Hoeven.

Den amerikanske skifergassrevolusjonen har presset prisen på kull nedover. Det har blant annet økt bruken av kull i Europa. IEAs nye rapport anslår at bruuken av kull ikke vil bli redusert om ikke CO2—prisen økes. CO- prisen i Europa har falt kraftig de senere årene.

For å nå togradersmålet anslår IEA at karonprisen bør være rundt 90 euro tonnet i 2030, økende til 150 euro i 2050. I fjor falt kvoteprisen i EU under tre euro per tonn. Norge og Statoil har aktivt drevet påvirkning av EUs politikere for å gjøre noe med kvotesystemet.

IEA anslår at fangst og lagring av CO2 (CCS) vil starte å spille en rolle i Europa først etter 2030. Men da må investeringene gjøres nå.w(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.