NHO Luftfart hevder at en seteavgift på flyreiser ikke vil ha noen klimaeffekt: Siden luftfarten er inkludert i EUs kvotesystem, vil lavere utslipp i Norge bety økte utslipp andre steder. Det er feil.

Den forflytningen av utslipp som NHO viser til finnes i teoretiske modeller for et stramt kvotemarked, det vil si i en situasjon hvor bedrifter har for få kvoter til å dekke sine utslipp. Men situasjonen er motsatt.

EUs kvotesystem har et overskudd på over to milliarder kvoter. Det er mer enn hva de sektorene som er med i systemet, slipper ut i løpet av et år. Dermed er det altså ikke slik at kutt i et land automatisk gir økning i et annet. Snarere er det slik at kutt i dag eventuelt vil bety at noen vil kunne slippe ut litt mer en gang i fremtiden, når kvotesystemet igjen kan bli et stramt marked. I et klimaperspektiv må det alltid være bedre å kutte utslippene i dag enn om ti år.

Videre har NHO Luftfart hevdet at det finnes et eget kvotesystem for luftfarten og at dette systemet har et kvoteunderskudd. Det er også misvisende. Selv om det finnes en egen kvotetype for luftfarten, kan flyselskapene også bruke vanlige EU-kvoter for å dekke sine utslipp. De kan dermed benytte seg av det samme kvoteoverskuddet som alle andre.

Et annet og vel så viktig poeng er selvfølgelig at Norge har vedtatt et nasjonalt klimamål for 2020. I det perspektivet er vel heller spørsmålet om ikke seteavgiften burde vært betydelig høyere enn 88 kroner for å bidra til å innfri ambisjonen i klimaforliket.

Anders Nordeng og Stig Schjølset, Thomson Reuters Point Carbon

 

Les også: Tørke truer Sør-Europa

Les hele avisen her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.