Høyesterett forkaster anken i søksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt mot staten for tildelinger av letelisenser for olje i Barentshavet sørøst.

– Høyesterett kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil. Vedtaket om å åpne Barentshavet sørøst er dermed ikke ugyldig, konkluderte førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg, gjengir NTB.

Han fikk støtte av flertallet av dommerne, mens fire tok dissens.

Endelig dom

Miljøorganisasjonene har tidligere tapt saken i tingretten og lagmannsretten. Nå kan avgjørelsen ikke ankes videre, og resultatet er endelig avklart.

Det var Greenpeace og Natur og Ungdom som i 2017 startet det som er blitt kalt norgeshistoriens første klimarettssak. Saken de angrep var tildelingen av i alt 40 blokker for oljeleting i Barentshavet i 2016, den 23. konsesjonsrunden. De mente oljelisensene var i strid med Grunnlovens paragraf 112.

Internasjonale søksmål

Den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at ressursene skal forvaltes slik at også de kommende generasjoners rettigheter ivaretas. Den krever også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette. Hovedspørsmålet i rettssaken har vært om denne regelen rammer tildelingene av oljelisenser, og gjør oljelisensene ulovlige.

I tillegg har miljøorganisasjonene argumentert for at oljelisensene er i strid med menneskerettighetene, og mer spesifikt reglene om retten til liv og retten til privatliv.

Rettssaken føyer seg internasjonalt inn i en rekke søksmål i flere land, hvor miljøbevegelsen tar i bruk jus og rettssystemet for å forsøke å snu staters beslutninger og planer som påvirker klimaet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.