Observasjoner de siste femti årene viser at nettene blir varmere i større grad enn dagene.

I løpet av de siste femti årene er antallet ekstremt kalde netter halvert. Til sammenligning er ekstremt kalde dager redusert med en firedel.

En ny studie, ledet av forsker Richard Davy ved Nansensenteret og Bjerknessenteret, forklarer utviklingen med en naturlig syklus i luftlaget nærmest jorda.

Matproduksjon og dødelighet

Forståelsen av forskjellen i oppvarming av dag- og nattetemperatur er viktig for forståelsen av klimaendringer, så vel som helsespørsmål og matproduksjon, heter det i informasjonen fra Bjerknessenteret.

Færre ekstremt kalde netter vil redusere dødsfall knyttet til kulde, og nattetemperaturen vil påvirker vegetasjon og veksthastighet, i tillegg til lengde og stabilitet for vekstsesongen til ulike avlinger rundt om på jorda.

I den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel ble forskjellen mellom oppvarmingen om natten og dagen diskutert som et uløst problem.

Forskningsteamet har nå undersøkt årsakene til ulikheten i oppvarming av netter og dager på bakgrunn av observasjoner og i modellrekonstruksjoner av klimaet i det tjuende århundret.

Tidligere forsøk på å forklare årsaken til den nattlige oppvarmingen har konsentrert seg om endringer i klimaprosesser som kan ha oppstått på denne tiden av døgnet, som økning i skydekke, nedbør eller fuktighet i jordsmonnet.

En del av klimasystemet

Det forskerne nå har gjort, er derimot å vise at deler av denne raske oppvarmingen er en del av klimasystemet i seg selv, ettersom nattetemperaturene fra naturens side er mer sensitive for påvirkning, opplyser Bjerknessenteret.

Årsaken finnes i den naturlige syklusen i det meteorologene kaller grenselaget. Atmosfæren er inndelt i ulike lag, der troposfæren er det nederste laget nærmest jorden, der alt været foregår.

Det nederste luftlaget av troposfæren er grenselaget. Dette luftlaget skiller seg ut på flere måter, luften her blir i større grad påvirket av varmen fra jorden enn andre luftlag.

Trenden fortsetter

Grenselaget er tynt, og det endrer seg i løpet av døgnet. Om dagen kan grenselaget strekke seg noen kilometer oppover, mens det om natten kan begrense seg til bare noen hundre meter. Det er nettopp denne syklusen i grenselaget som gjør nattetemperaturene mer sensitive for oppvarming.

De menneskelige CO2-utslippene hoper seg opp i atmosfæren og gir drivhuseffekten der mindre varme slippes ut i verdensrommet. Det gir igjen en økning i temperaturer på jorden, både om natten og om dagen. Men fordi det om natten er et mindre volum av luft som blir oppvarmet, gir den ekstra varmeenergien mer oppvarming om natten enn om dagen.

– Dette er en trend som vil fortsette de kommende tiårene, heter det i rapporten.

Les også: Alarmerende nivåer av metan i atmosfæren


Velger klima foran baby magasinetPlus (DN+)

Vi kan ikke gi mat til bilen dnPlus  

Følg markedene på DN Investor

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.