Etter snaut ti år i jobben, slutter Sturla Henriksen (61) ved nyttår som administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Da forbundet annonserte hans avgang tidligere i høst, hadde ikke Henriksen noen ny jobb i sikte. Men det har han nå. For om tre uker blir han FNs spesialrådgiver for alt som ikke befinner seg på land eller i luften.

1 Er det fordi verdenshavenes betydning blir større?

– Helt klart. Havet blir stadig viktigere for global vekst og utvikling. Nærmere 70 prosent av jordens overflate består av hav. Og fordi havene er så dype, utgjør de også nesten 90 prosent av verdens biosfære, altså steder der det befinner seg liv og organismer. 150 land har kystlinje til havet. Havene vil være avgjørende fremover for både bærekraftig økonomisk vekst, for klimautviklingen, for logistikk, utvinning av fornybar energi, mineraler og metaller og, ikke minst, for produksjon av mat.

2 Hvordan har verdenssamfunnet forvaltet havet?

– Det er et paradoks at verdenshavene er både svakt styrt, lite utforsket og dårlig forvaltet. Vi vet mer om overflaten til planeten Mars enn vi vet om havet, der bare fem prosent er skikkelig utforsket og kartlagt. Det er avgjørende viktig i fremtiden at vi forvalter havene på en god måte slik at vi har sunne og rene hav. FN har nå bestemt å trappe opp innsatsen her fordi havene vil spille en nøkkelrolle for å nå FNs vedtatte bærekraftsmål.

3 Hva er det du skal gjøre?

– Jeg skal fortsatt bo i Norge, men jeg kommer til å være noe i New York og skal også reise rundt og bidra til at man forstår havenes avgjørende betydning for den globale utviklingen. En viktig del av dette vil være å bidra til tettere samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. Jeg er helt overbevist om at hvis du skal få reell utvikling på disse områdene, er det en særlig sterk kraft om myndigheter og næringsliv går sammen. Dette er noe vi i Rederiforbundet har jobbet mye med og der vi også har fått betydelig oppmerksomhet i FN. Jeg antar at det er noe av grunnen til at jeg ble spurt om å ta dette oppdraget. Her mener jeg for øvrig at Norge har mye å bidra med som en av verdens ledende innen alt fra fiske og oppdrett til offshore og skipsfart og med høy anseelse internasjonalt når det kommer til ressursforvaltning.

4 Så nå skal du, etter å ha ledet en organisasjon med miljøsyndere til havs, gjøre det motsatte?

– Det der er en myte. Det er faktisk ingen transportform som er mer energi- og miljøeffektiv enn skipsfarten når det kommer til frakt over store avstander. Og skipsfarten har også blitt betydelig grønnere de siste årene – med norske aktører helt i front. Men det er behov for å gå enda lengre, og derfor er skipsfarten nå i internasjonale forhandlinger om et regelverk som lever opp til Parisavtalen. Der bør målet være at skipsfarten i løpet av dette århundret skal bli helt avkarbonisert og uten skadelige utslipp til luft eller sjø.

5 Det blir vel mye reising i din nye jobb når du får hele verden som arbeidsplass?

– Dette et verv der jeg selv i stor grad selv kan definere hvor mye og hvordan jeg ønsker å jobbe. Det blir en del reising, men likevel langt mindre enn i dag. Det var også en av årsakene til at jeg slutter i Rederiforbundet. Jeg gleder meg til å bruke mer tid med både Kristin, døtrene mine og barnebarna. Så håper jeg også å få litt mer tid til dykking, og det må vel kunne sies å være veldig relevant for min nye rolle.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17 Min
Publisert: