– Norske myndigheter har tidligere vist at de vil bidra mer enn internasjonale forpliktelser tilsier, som med regnskogssatsingen og støtten til miljøteknologi. Hvis dette fortsatt er et ønske, mener vi at man bør vurdere begrensninger i oljeproduksjonen som et ledd i klimapolitikken, sier Karine Nyborg, professor ved økonomisk institutt ved UiO, til Klassekampen.

Sammen med ni andre av Norges ledende eksperter på petroleumsbeskatning og ressurs- og miljøkonomi, har hun rykket ut en rekke med felles råd norsk olje- og klimapolitikk.

Rådet om å gi insentiver til kutt i oljeproduksjonen står sentralt. Ekspertene mener det er blant de mer kostnadseffektive alternativene hvis Norge vil bidra til å redusere globale klimautslipp og tilbakeviser oljenæringens argument om at andre land ville økt produksjonen tilsvarende dersom Norge kutter.

- Vi har en dobbeltrolle her

Etter å ha sett nærmere på tilgjengelige tall, slår de fast at andre land sannsynligvis ville økt produksjonen, men ikke like mye. Alt i alt vil det globalt slippes ut mindre CO2, ifølge Taran Fæhn, forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Dette er ikke noe vi kan overse, at vi har en dobbeltrolle her, og at det er mange økonomiske argumenter for å ta tak i oljekutt som bidrag i klimapolitikken, sier hun til Klassekampen.

For å redusere produksjonen, foreslår ekspertene to grep: Å dele ut færre letelisenser, gjerne med fredning av større områder, og/eller å innføre en avgift per enhet utvunnet olje.(Vilkår)

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: