Klimaavtalen mellom Kina og USA blir møtt med noe nær begeistring. Det brukes ord som «historisk», «gjennombrudd» og «milepæl».

Reaksjonen er forståelig. Det er historisk at Kina fastsetter når kinesiske utslipp skal nå toppen.

Et slags gjennombrudd er det også.