Det var ingen tvil om at olje- og energiminister Tord Lien klarte å tine opp stemningen i oljebransjen på Sandefjord-konferansen.

– Utrolig viktig, sa en fornøyd Eldar Sætre, fungerende konsernsjef i Statoil.

Han gledet seg blant annet over at Lien lyser ut alt oljenæringen ønsker seg i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde. Det kan regjeringen gjøre fordi isen har smeltet.

– Iskanten har flyttet seg selv, uttalte statsminister Erna Solberg fra konferansen Arctic Frontier.

Det er en pen omskrivning. Isen smelter i Barentshavet, og Norsk Polarinstitutt forklarer det med klimaendringer. Og klimaendringene skjer som følge av menneskeskapte utslipp.

Det blir ikke presist heller når miljøorganisasjonene beskylder regjeringen for å flytte iskanten. Polarinstituttets nye tall viser hvor iskanten nå går med et varmere klima. Dermed endres også premissene i diskusjonen om hvor det er forsvarlig å drive petroleumsvirksomhet i nord.

Når isen trekker seg tilbake om sommeren, gir det en stor oppblomstring av plankton. Det gir mat for fisk, særlig lodde og polartorsk. Den store produksjonen ved iskanten tiltrekker seg også sjøfugl og sjøpattedyr. Området blir av miljømyndighetene derfor karakterisert som «særlig verdifullt» og samtidig spesielt sårbart.

Men når iskanten ikke går like langt sør lenger, flyttes det verdifulle området lenger nordover. Dermed mener regjeringen at blokkene som lå nær den gamle iskanten, nå likevel trygt kan åpnes.

Venstre og Kristelig Folkeparti fikk inn i samarbeidsavtalen med Høyre og Fremskrittspartiet at det ikke i denne stortingsperioden skal åpnes for petroleumsvirksomhet ved iskanten. Men på kommentarene fra Venstre og KrF tirsdag virket det ikke som om de to partiene er like villig til å oppdatere kartet som det regjeringen er.

Frem til saken skal behandles i Stortinget, vil en del av debatten handle om hvor godt det faglige grunnlaget er for å si at iskanten er flyttet. Direktør Jan-Gunnar Winther i Polarinstituttet er ganske tydelig på at flyttingen bare er en oppdatering av faktagrunnlaget. Samtidig opprettholder instituttet sin anbefaling om ikke å åpne områdene lengst nord for petroleumsaktivitet

Den andre delen av debatten vil handle om klima og om hvorvidt det er riktig å åpne nye områder for petroleumsvirksomhet. Den debatten handler ikke om produksjonen i seg selv, men om produktet – nemlig mer fossil olje og gass.

Men for klimaet er det ikke verre at det åpnes en blokk langt nord enn at det åpnes en blokk litt lenger sør. Da blir spørsmålet om det i det hele tatt bør åpnes nye områder noe sted. Til nå har et klart flertall på Stortinget ment at det skal åpnes nye områder, blant annet fordi verden kommer til å bruke en hel del olje og gass selv om togradersmålet tas på alvor. Når noen områder ikke er blitt åpnet, har det vært av hensyn til naturvern og fiskeri, ikke av hensyn til klodens klima.

Risikoen for regjeringen er at iskanten denne våren kan flytte seg til et nytt sted, nemlig mellom regjeringen på den ene siden og Venstre og KrF på den andre. For når det er smeltende is som gjør det mulig å flytte oljeaktiviteten lenger nord, er det ikke helt enkelt å holde hodet kaldt heller.

Les hele avisen her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.