Norges klimamål er kronglete og legger opp til misforståelser. Uklare mål er som kjent vriene å sette ut i livet. Til tross for verdens beste klimamål, omtalt i DN mandag 24. november, har norske utslipp økt. Er dette en bevisst avledning fra det vanskelige spørsmålet om hvordan vi kan redusere norske utslipp som bare fortsetter å øke?

De to viktigste klimamålene for Norge henger dårlig sammen, men ble støttet av et nesten samlet storting gjennom to klimaforlik.