De tre representantene håper på stortingsflertall for å be regjeringen sette ned et offentlig lovutvalg som skal utarbeide forslag til en norsk klimalov. Målet er at regjeringen fremmer et forslag i tide til at loven kan vedtas i inneværende stortingsperiode.

Forslaget