Nikolai Astrup, leder av Stor­tingets transportkomité, skriver i DN 9. februar at det er krevende å flytte gods fra vei til sjø og at klimagevinsten er begrenset. Antagelsen bygger trolig på tall fra Transportøkonomisk Institutts (TØI) godsanalyse, der en kritisk feil er begått.

I TØI-analysen er transport­volum lagt til grunn for konklusjonene, og ikke transportarbeid. Forskjellen er at volum kun tar utgangspunkt i mengde, mens transportarbeid også tar hensyn til distansene godset blir fraktet over.

Det er forskjell på 20 tonn som fraktes fra Drammen til Oslo, og 20 tonn som fraktes fra Bodø til Bergen.

EU har vedtatt at 30 prosent av gods som går mer enn 300 kilometer på vei skal flyttes til sjø eller bane. En slik målsetning ville bety at mellom 300.000 og 400.000 lastebiler forsvant fra norske veier. CO2-reduksjon ved overføring til sjø er 50–70 prosent, og samfunnskostnaden per redusert tonn CO2 er lav.

Norsk maritim næring er en spydspiss internasjonalt for utvikling av grønne løsninger. Vi kan være leverandører av teknologi som gir lavere utslipp globalt. Skal vi lykkes, må sjøtransporten kunne konkurrere med lastebilen på like vilkår. Mens sjøtransporten i all hovedsak er brukerfinansiert, har TØI har dokumenter at avgiftene på lastebilen på lang nær dekker kostnader knyttet til ulykker og veislitasje.

EUs mål er også mulig å nå, med riktige tiltak. Vi deler Astrups visjon om nullutslipp på sikt, men visjonen må ikke stå i veien for tiltak som gir utslippsreduksjoner nå.

Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum

Les hele avisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.