Sommerens varme vær førte til vannkrise over store deler av landet. Været har også lagt forholdene til rette for skog- og gressbranner, som det ble registrert over 2000 av i Norge i sommermånedene, ifølge NTB.

I tillegg til brannbekjempelsen på hjemmebane, har norske redningsstyrker også bistått sine svenske kolleger i arbeidet mot flammene i nabolandet.

Forrige måned sendte Åsnes kommune i Hedmark en henvendelse til Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet med et forslag som de håper kan komme begge landene til gode.

Kommunen, som har om lag 7000 innbyggere, ønsker å bli hovedsete for et nasjonalt kompetansesenter for skogbrannbekjempelse.

Har fylkeskommunen i ryggen

Med et nytt kompetansesenter håper de kunne lage et samlingssted for både brannmannskap, skogeiere, entreprenører og forvaltningen til å lære om alt fra forebygging, koordinering, slukketeknikker og ledelse i forbindelse med skogbranner.

Kommunen har fått bevilget 300.000 kroner fra Hedmark fylkeskommune til et forarbeid.

I dag finnes Norges brannskole på to år, samt diverse kurs gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kommunen mener det likevel er behov for et større løft, gjerne på tvers av Skandinavia, og at dagens tilbud av kurs og kursmateriell er mangelfullt.

De mener Glåmdalsregionen, som ligger midt i det de kaller «Skandinavias viktigste skogregion», er en ideell plassering.

– Det trengs praktisk trening for å slukke skogbranner, men det er ikke bare derfor vi ønsker et nasjonalt kompetansesenter. Det handler også mye om forebygging og teknikk, sier John Holen, leder for Utvalg for næring og miljø i Åsnes kommune, som har forfattet brevet og som er blant initiativtagerne til prosjektet.

Han sier et slikt senter vil bli det første av sitt slag i Skandinavia, og at det jobbes med måter å inngå samarbeid med de andre landene på.

– I dagens situasjon, både i Norge og Europa, er det tydelig at skogbranner er noe vi trenger å jobbe mer med, påpeker Holen.

Forsikringsselskap: – Penger å spare

Landbruks- og matdepartementet, som først fikk henvendelsen, henviser til Justisdepartementet, men sier på generelt grunnlag at de mener det er positivt med oppmerksomhet omkring skogbranner og skogskader.

Justisdepartementet uttaler at henvendelsen kom før høstferien, og at de ikke har rukket å behandle saken.

John Holen i Åsnes kommune sier at det ikke er fastsatt noen kostnadsramme, men mener forsikringsselskaper og andre private aktører forhåpentlig vil ha interesse av å bidra med det finansielle.

Skogbrand Forsikring er Norges eneste selskap som forsikrer skog i Norge. Administrerende direktør Per Asbjørn Flugstad stiller seg positiv til ideen om et nasjonalt senter, forutsatt at DSB, brannvesenet og lignende aktører blir involvert.

– Jeg har ikke hørt om noe slikt kompetansesenter noe steder i Europa. Hvis dette er et sted som både skogeiere, entreprenører og andre kan ha glede av, er dette selvfølgelig noe vi er positive til, og kan ha interesse av å støtte finansielt. Her kan det være penger å spare på sikt, sier Flugstad.

I sommer meldte mellom 70 og 80 skogeiere inn skader på såkalt produktiv skog, som selskapet dekker. Denne uken var direktøren i møte med Skogbrannutvalget, der blant annet Skogbrand, brannvesenet, Sivilforsvaret, Heimevernet og DSB har evaluert sommerens beredskap.

– Det har vært god beredskap og innsats, men vi kan bli enda bedre på koordinering på tvers av brannvesen, sivilforsvar og skogbranntroppene. I Sverige har denne koordineringen vært dårlig. Hos oss har det fungert bra, men vi kan også utvikle oss, sier han.

Kommunene kan få statlig erstatning

Ifølge Finans Norge utbetalte forsikringsbransjen om lag fem milliarder kroner i brannerstatninger i fjor. Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, sier at brannspredning til bebyggelse utgjør de største kostnadene for dem, og at de håndterte saker i forbindelse med sommerens skogbranner i Norge. De vil følge utviklingen med kompetansesenteret med interesse.

– Kompetansesenteret er et positivt initiativ, som vi håper blir en realitet, sier han.

Han utelukker ikke at prosjektet kan ha finansiell interesse for dem.

– Selv om det er i randsonen av vår virksomhet, i og med at vi ikke forsikrer skog i Norge, er dette absolutt noe vi vil vurdere å støtte, ikke minst med tanke på at vi har over 70 prosent av landbruksmarkedet i Norge, sier Thoresen, som legger til at selskapet forsikrer skog gjennom virksomheten i Sverige.

Foruten at brannene fører til tap av skog og eiendom, tærer det også på kommunebudsjettene. I forbindelse med utrykninger, meldte brannvesenet flere steder på Sørlandet om titalls millioner kroner i kostnader, blant annet på grunn av overtid, skriver NRK.

Kommunene har fått anledning til å søke erstatning fra staten for såkalt ekstraordinære utgifter. Fristen går ut denne måneden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Arkitekturprofessor om Røkkes skyskraper-drøm: – Jeg behøver ikke si mer
01:19
Publisert: