Regjeringen har nå meldt inn til EU nivået for skog den mener er innenfor oppsatte miljøkrav fremover. Det viktigste elementet er nivået for hugst. Denne banen gir rom for noen millioner kubikkmeter økt avvirkning av skog årlig i Norge.

Det betyr at hugst av rundt 16 millioner kubikkmeter skog årlig er forsvarlig, opp fra rundt 12, ifølge statsråd Elvestuen. Eller fra drøye 11 til 14,5 når topper og kvist trekkes fra, slik noe statistikk legger til grunn.

Medregnet bestemte kompensasjonsmekanismer i EU-reglene kan i praksis norsk hugst økes med ytterligere to millioner kubikkmeter i året.

EUs skogregelverk forplikter hvert land til å sikre at utslippene ikke overstiger opptaket av klimagasser fra skog- og arealbrukssektoren.

– Det er dette vi mener kan hugges uten å måtte kompensere med reduserte CO2-utslipp andre steder, eventuelt med å kjøpe kvoter. Vi anser det som innenfor regelverket. Det er viktig at vi beholder handlingsrommet for utvikling i skognæringen samtidig som vil oppfyller lavutslippskravene – sist fra miljøkonferansen i Katowice, sier statsråden til DN.

Vil fortsatt verne områder

Regjeringen baserte sin beslutning på faglige råd om såkalt referansebane fra Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) og fra Miljødirektoratet.

Ola Elvestuen sier anbefalingen er i tråd med skognæringens egne ønsker.

– Dette gir et godt grunnlag for videreutvikling samtidig som reglene følges. Hugsten kan økes. Så vil vi fortsatt verne områder helt av hensyn til naturmangfoldet, sier statsråden.

Fornøyde skogeiere

Skogeierne er tilfredse med regjeringens konklusjon:

– Vår vurdering er at dette er tilstrekkelig for å kunne utnytte mulighetene i næringen samtidig som miljømessig bærekraft opprettholdes. Dette er noe vil hilser velkommen etter tidligere spekulasjoner om trangere rammer. Regjeringens anbefaling nå er absolutt til å leve med, sier styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator forteller deg hvordan årets lønnsoppgjør blir
02:02
Publisert: