Stortinget handsamar i desse dagar den årlege stortingsmeldinga om forvaltinga av Statens pensjonsfond utland (SPU), Oljefondet. Under høyringa i Finanskomiteen forrige veke, var direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Kapitalforvaltning tydeleg på at miljø- og klimamessige utfordringar utgjer ein finansiell risiko.