Feil avgifter økes

Publisert: Oppdatert:

Omfattende bruk av klimaavgifter er den eneste farbare veien mot lavutslippssamfunnet.
Omfattende bruk av klimaavgifter er den eneste farbare veien mot lavutslippssamfunnet. (Foto: Ole Morten Melgård)