Den britiske fysikeren og matematikeren Stephen Hawking har de siste årene særlig fått oppmerksomhet for sine uttalelser og advarsler om kunstig intelligens (KI).

Nylig uttalte han at KI kan være den største begivenheten i vår sivilisasjons historie. Eller den verste. For tre år siden sa han at utviklingen av fullstendig kunstig intelligens kan bety slutten for den menneskelige rase.

Spådommene han nå kommer med om planeten vår er ikke mindre dramatiske.

Under toppmøtet «Tencent WE 2017» i Beijing nylig der forskere gir et innblikk i sine siste oppdagelser sa Hawking via video at det vil få fatale konsekvenser hvis vi ikke tar store skritt i en ny retning. Hvis vi fortsetter som vi har gjort frem til nå vil planeten bli overbefolket, og økt forbruk av energi og jordens ressurser vil føre til at jorden bli en brennende ildkule om 600 år, skriver Forbes.

«Gå der ingen har gått før»

Han mener det ikke bokstavelig talt, men bruker brennende ildkule som en metafor for å få folk til å våkne før problemene faktisk eksisterer. Hawking advarer om at vi må ta i bruk drastiske metoder hvis menneskene fortsatt ønsker å overleve på jorden. Klarer vi ikke det kan menneskene forsvinne fra jordens overflate om 600 år, skriver IFLscience.

Ifølge Hawking finnes det ulike løsninger på utfordringene. En mulighet er å redusere avhengigheten vår av fossilt drivstoff for å forhindre at vi skader planetens økosystem enda mer. En annen og trolig mindre sannsynlig løsning er rett og slett å rømme fra jorden til en annen planet.

Hawkings ber menneskene om å begynne å samarbeide for å gjøre ting på en effektiv måte og «være modige og gå der ingen har gått før».

Hawkings siste advarsler om hva som kan skje med planeten er ikke tatt helt ut av det blå.

– Hvis vi ikke klarer å stabilisere klimaet og vi ikke klarer å stabilisere befolkningen, så er det ikke et eneste økosystem på jorden som kan reddes, har Worldwatch Institute tidligere uttalt ifølge Ecowatch.(Vilkår)

Slo gjennom med mislykkede roboter
Simone Giertz lager mislykkede roboter. På Youtube har hun snart en halv million subscribers.
02:22
Publisert: